Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

IHRISKO PRI ZŠ I. BUKOVČANA

Zámerom projektu rekonštrukcie a modernizácie športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3 bolo poskytnúť kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov školy a širokú verejnosť pri športových aktivitách. Zlepšením podmienok pre rekreačné športové aktivity podporiť záujem detí a mládeže o aktívny životný štýl a športovanie. Rozšíriť funkčnosť ihriska na viacero loptových športov, zveľadiť chátrajúci verejný priestor a prispieť tak k lepšej kvalite života v našej mestskej časti.

 

Východiskový stav pôvodne basketbalového ihriska bol aj napriek bežnej údržbe značne zanedbaný, čo výrazne obmedzovalo jeho využívanie na športovo relaxačné, ale aj pedagogické účely. Plocha bola na viacerých miestach popraskaná a povydúvaná. Narušené oplotenie a zvetrávajúce betónové múriky sa vplyvom času stali nebezpečným prvkom a aj z dôvodu poškodených, chýbajúcich športových prvkov už ihrisko neplnilo svoj účel.

 

Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves získala dotáciu v rámci Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hl. meste SR Bratislave pre rok 2021 vo výške 45 tis. EUR. Zvyšnú časť, viac ako 34 tis. EUR,  dofinancovala mestská časť  z vlastných zdrojov.

 


V rámci rekonštrukcie a modernizácie ihriska bola realizovaná:

 • Obnova a dobudovanie nového oplotenia vrátane nových vstupných brán;
 • Vybudovanie novej zóny na sedenie;
 • Osadenie nových basketbalových košov a hokejbalových bránok;
 • Položenie novej asfaltovej plochy;
 • Realizácia nového plastového povrchu.

Plastový povrch je vhodnou pokrývkou viacúčelových športových plôch na futbal, basketbal, a iné loptové športy. Bol zvolený aj s ohľadom na obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí ihriska kvôli jeho dobrým tlmiacim vlastnostiam. Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3 poskytla kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre žiakov školy a širokú verejnosť pri športových aktivitách.

 

Realizácia projektu prebiehala od augusta 2021 do decembra 2021.

 

Kvalitatívne a kvantitatívne výstupy projektu:

 • Zrekonštruované a zmodernizované školské ihrisko;
 • Lepšie podmienky pre rekreačné športové aktivity;
 • Kvalitnejší a atraktívnejší športový areál;
 • Lepšie podmienky pre pohybovú výučbu na škole;
 • Zvýšený záujem mládeže ale aj širokej verejnosti o šport ako taký;
 • Rozšírená funkčnosť ihriska z 1 na 4 športy;
 • Zvýšený počet návštevníkov z 10 na min. 200 za týždeň.

Základnú školu v súčasnosti navštevuje 790 detí, ktoré rekonštrukciou a modernizáciou ihriska získali funkčný športový priestor nielen pre pohybovú výučbu, ale aj mimoškolské aktivity. Menšie deti môžu ihrisko využívať aj v rámci školského klubu detí (družiny). Zároveň sa ihrisko nachádza na husto obývanom sídlisku Kostolné, čo z neho robí ľahko dostupnú lokalitu pre veľkú časť obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Môže tak naplno slúžiť na rekreačno-športové aktivity nie len žiakom ale aj širokej verejnosti. Mimo potrieb školy bude ihrisko v prevádzkových časoch od 06:00 do 22:00 prístupné aj širokej verejnosti.

 

 

Zhodnotenie prínosu projektu:
Realizáciou projektu sme oživili, zrekonštruovali a zmodernizovali už nefunkčný športový areál. Aktívny, funkčný a bezpečný športový areál vzbudzuje vyšší záujem o šport hlavne u mládeže, ale aj širokej verejnosti. Z pôvodného basketbalového ihriska bolo vytvorené multifunkčné ihrisko napríklad pre malý futbal, hokejbal, florbal a rôzne iné loptové hry. Deti tak budú mať viac možností na športovanie v exteriéri. Okrem pedagogického procesu bude ihrisko k dispozícii v rámci školského klubu detí a iných športových aktivít. Veríme, že bude pozitívnou športovou motiváciou nie len pre deti školy, ale aj ich rodičov a širokú verejnosť.