Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO JDS Devínska Nová Ves

Dňa 25. marca 2022 sa konala Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Na svojom rokovaní okrem vyhodnotenia činnosti ZO za roky 2020-2021, Správy o hospodárení a Správy revíznej komisie za uvedené roky prerokovala a schválila nové vedenie ZO. Rozlúčila sa s dlhoročnou predsedníčkou ZO pani Beatou Jamborovou. Poďakovala sa jej za dlhoročnú aktívnu činnosť s tým, že ju navrhla na najvyššie ocenenie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré jej bude odovzdané na Krajskom sneme JDS. Za dlhoročnú aktívnu prácu jej poďakoval i prítomný starosta MČ DNV pán Dárius Krajčír. Taktiež vyjadril podporu ZO JDS a vyslovil presvedčenie, že ZO bude i v nasledujúcom obodobí aktívnym článkom pri skvalitňovaní života starších občanov v našej MČ.

 

Výročná členská schôdza taktiež zvolila nový Výbor ZO a nového predsedu ZO. Členmi Výboru ZO boli na nasledujúce volebné obdobie jednohlasne zvolení pp. L. Havlová, A. Máderová, A. Némethová, V. Németh a I. Olgyayová. Novým predsedom ZO JDS v Devínskej Novej Vsi bol jednohlasne zvolený p. M. Jablonický. Za členov revíznej komisie boli zvolení pp. Z. Brutovská, J. Kučerová a D. Lipková. predsedom revíznej komisie sa stala p. D. Lipková.

 

V závere VČS jednohlasne prijala doplnený návrh uznesenia, ktorý vyplynul z diskusie, v ktorom ZO JDS schvaľuje humanitárnu pomoc vojnou skúšanej Ukrajine, odsudzuje vzniknutú vojnovú situáciu a je proti akejkoľvek forme násilia. 

 

Nájsť spôsob vzájomnej informovanosti členov ZO JDS je jedna zo základných úloh pre budúce obdobie. Preto ZO uvítala ústretovosť a pomoc MČ a jej starostu pri realizácii tejto úlohy. Obyvatelia našej Devínskej Novej Vsi si budú môcť získavať informácie o činnosti a živote ZO, jej pripravovaných či realizovaných aktivitách prostredníctvom oficiálnej stránky MČ a tiež prostredníctvom DTV - Devínskonovoveskej televízie. 

 

Mgr. Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi