Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZO JDS Devínska Nová Ves

ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

Dňa 12.10. sa v Klube dôchodcov vo Farskom centre uskutočnila pre členov ZO JDS a členov Klubu odborná prednáška spojená s diskusiou na tému "Závislosti naše každodenné". Prednášku zorganizoval Výbor ZO JDS. Lektorkou bola pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH., ktorá je uznávanou klinickou psychologičkou, pracujúcou v oblasti redukcie požiadavky po droge a v oblasti prevencie od roku 1993. Od roku 2001 pôsobí v oblasti psychoterapie. Je spoluzakladateľkou viacerých neziskových organizácií. Vo svojom vystúpení sa zamerala na rôzne riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Jej vystúpenie, i na základe praktických príkladov a skúseností, sa stretlo s pozitívnym ohlasom účastníkov. Svedčí o tom i aktívna diskusia a zodpovedanie rôznych otázok účastníkov. Účastníci sa zhodli na potrebe ďalšieho spoločného stretnutia. V závere predseda ZO JDS, za všetkých prítomných, poďakoval slovom i kyticou kvetov pani PhDr. B. Kuchárovej za jej vystúpenie.  

 

Čo nás čaká v novembri a v decembri 2022:

15. 11. návšteva termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Odchod od ISTRA CENTRA o 8:00 hod.. Účastník zaplatí 10.- €. Prihlásiť sa môžete na mail. adrese: alena.maderova@gmail.com alebo v klube dôchodcov v návštevných hodinách (Po-Str.-Pia)

29.11. ZO JDS Lamač v spolupráci s našou ZO JDS pripravila návštevu filmového predstavenia v Bory Mall CINEMAX s názvom "Vianočný príbeh". Je to česká komédia, ktorej dej sa odohráva počas Štedrého dňa. Jednu z hlavných úloh hraje Jiřina Bohdalová. Predstavenie sa uskutoční dňa 29. 11. 2022 o 10:00 hod. Vstupné pre členov ZO JDS bude 3€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube
dôchodcov (Po-Str-Pia), najneskôr do 23.11. 2022 alebo na email mijablonicky@gmail.com Príchod na predstavenie individuálny, najneskôr do 09:45 hod.

04. 12. ZO JDS pripravuje slávnostné vianočné posedenie pre členov ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. Posedenie sa uskutoční dňa 04.12.2022 v ISTRA CENTRE. Začiatok je o 15.00 hod. Súčasťou vianočného posedenia bude kultúrny program a menšie občerstvenie. Vlastné výrobky sú vítané. Výbor ZO JDS všetkých členov srdečne pozýva.

20. 12. Výbor ZO pripravuje predvianočnú návštevu baziliky v Šaštíne. Návšteva sa uskutoční 20.12. 2022 (útorok). Odchod autobusu bude o 08:30 od ISTRA CENTRA. Účastník uhradí poplatok 3€
pri prihlásení sa. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Súčasťou návštevy bude krátky prehľad histórie baziliky a svätá omša, ktorú bude celebrovať náš pán farár. Pre záujemcov bude
možnosť vykonať sviatosti zmierenia (spoveď). Tí, ktorí budú mať záujem o spoveď, oznámia svoju požiadavku pri prihlásení sa. Záväzne sa bude možné prihlásiť v Klube dôchodcov u predsedu ZO
p. Jablonického alebo emailom na adresu mijablonicky@gmail.com najneskôr do 12.12.2022. Predpokladaný príchod späť bude okolo 13:00 hod.

 

Blahoželania

V mesiaci November 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani     Ema MIKOVIČOVÁ

                       pani    Valéria DÁVIDOVÁ

75 rokov  -  pani   Katarína NOVOTNÁ

                     -  pani   Tatiana KUNÍKOVÁ

                     -  pán    Ctibor FIEDLER

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

predseda ZO JDS - M. Jablonický

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO JDS v Devínskej Novej Vsi informuje

Stalo sa :

     Dňa 1. 10. 2022 sa vo veľkej sále Istra Centra uskutočnila slávnostná členská schôdza ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorú pripravil Výbor ZO JDS. Členovia ZO medzi sebou privítali starostu MČ Devínska Nová Ves pána Dáriusa Krajčíra. Slávnostné stretnutie krátkym príhovorom otvoril predseda ZO JDS. V príhovore zvýraznil význam úcty a poďakovania starším občanom, mamám, otcom, babkám, dedkom, prarodičom za ich aktívny celoživotný prínos spoločnosti a komunite. Poďakoval MČ za doterajšiu pomoc. Vyslovil nádej, že spoločnosť a komunita im bude i naďalej vytvárať dôstojné podmienky pre ich život v starobe. Starosta MČ vo svojom vystúpení poďakoval členom ZO JDS za ich činnosť. Ocenil význam a podiel členov ZO JDS na rozvoji aktivít pre starších ľudí v našej MČ. Vyjadril presvedčenie, že MČ bude i naďalej aktívnym článkom a pomocníkom pri vytváraní dôstojných životných podmienok a aktívneho priestoru pre rozvoj záujmov starších ľudí v našej MČ. Po jeho vystúpení, na návrh Výboru ZO, blahoželal a odovzdal drobné darčeky prítomným členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. V úvode a v závere podujatia spríjemnil slávnostné podujatie a atmosféru svojim básnickým prednesom pán Juraj Mravec, obyvateľ našej MČ, dlhoročný novinár, publicista a autor viacerých básnických zbierok. Slávnostné stretnutie členov ZO JDS vyvrcholilo vystúpením ľudovej hudby BOROVIENKA.

 

     Výbor ZO JDS úprimne ďakuje členom ZO JDS a hosťom za účasť na slávnostnom podujatí. Zároveň ďakuje i pracovníkom Istra Centra za vytvorenie podmienok pre naše slávnostné podujatie.

predseda ZO JDS : Mgr. Miroslav Jablonický

 

Čo nás čaká v októbri:

12.10.Klub dôchodcov - Farské centrum - 14:00 hod - prednáška spojená s diskusiou na tému : "Závislosti naše každodenné". Lektorkou bude pani PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH.

              Prednáška bude zamerané na riziká, spojené s nadmerných užívaním rôznych liekov a podporných prostriedkov v staršom veku života. Srdečne pozývame i nečlenov ZO JDS. 

25.10.  Návšteva najromantickejšíeho  múzea moderného umenia v Európe – Danubiany v Čunove. Návšteva je spojená s odborným výkladom. Odchod autobusu je 10:00 hod. od Istra Centra.

              Predpokladaný príchod 14:00 hod. Doprava bude hradená z prostriedkov ZO JDS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Klube dôchodcov v dňoch 12.10 alebo 19.10.od 14:00 do 16:00 hod u predsedu

              ZO JDS, prípadne na emailovú adresu mijablonicky@gmail.com, kde obdržia i bližšie informácie. 

 

Blahoželania

V mesiaci Október 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

 

Naši jubilanti:

80 rokov  -  pani      Mária VALKOVIČOVÁ

75 rokov  -  pani   Margita EBRINGEROVÁ

                     -  pani   Matilda PREISINGEROVÁ

                     -  pani  Terézia MÁDEROVÁ

65 rokov -  pán    Libor JÁNOŠ

 

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam Výboru ZO JDS

Výbor ZO Jednoty dôchodcov oznamuje všetkým členom, že z príležitosti "Mesiaca úcty k starším" bude dňa 1. 10. 2022 o 15:00 hod v Istra Centre organizovať slávnostnú členskú schôdzu. Jej súčasťou bude odovzdanie drobných darčekov a blahoželaní členom ZO JDS, ktorí sa v tomto roku dožívajú 75 rokov života. Ako súčasť programu je pripravený kultúrny program. Všetkých členov ZO srdečne pozývame. Výbor ZO pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" taktiež pripravuje rôzne akcie počas celého mesiaca. Bližšie informácie budú včas oznámené. 

Zároveň prosíme tých členov ZO JDS, ktorí doposial nezaplatili členský príspevok, môžu tak urobiť každú stredu od 14:00 hod do 15:45 hod. v klube dôchodcov vo Farskom centre (len v mesiaci september)

Blahoželania

V mesiaci September 2022  budú oslavovať životné jubileá niektorí členovia našej ZO. Výbor ZO všetkým srdečne blahoželá a praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. 

Naši jubilanti:

90 rokov  - pán    Michal ONDRIÁŠ

                     - pán    Imrich DUFFEK

80 rokov  -  pán      Štefan ANNER

70 rokov  -  pani   Mária SEDMÁKOVÁ

                     -  pani   Mária SEDLAČKOVÁ

                     -  pani    Ľudmila VÁŇOVÁ

 Vážime si Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo každému z Vás patrí veľká vďaka. 

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petícia „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

Vážení členovia JDS a obyvatelia Devínskej Novej Vsi,

     ZO Jednoty dôchodcov v Devínskej Novej Vsi sa plne hlási k výzve delegátov a predsedníctva XII. snemu Jednoty dôchodcov Slovenska pre poslancov NR SR, zameranej na riešenie situácie a postavenia seniorov v našej spoločnosti. My seniori, ako súčasť viacgeneračného Slovenska, sme sa z dôvodu obrovského zdražovania dostali do situácie, kedy potrebujeme, aby nám štát pomohol s rastúcimi cenami potravín, energií, či nákladov na bývanie. Viac ako tretina nášho domáceho rozpočtu ide na potraviny, viac ako polovica má na deň 3,60 eura na jedlo a 7 eur mesačne na lieky. Niektorí musia pracovať dodnes, aby prežili. Celý náš profesionálny pracovný život sme vytvárali materiálne a duševné hodnoty. Preto sa v mene všetkých seniorov obraciame na politikov s konkrétnymi  požiadavkami. Ich splnenie nám aspoň čiastočne uľahčí našu situáciu. Veríme, že nájdeme ústretovosť (text skrátený-autor príspevku; plný text na petičnom hárku)

Požiadavky:

- Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022
- Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov;
- Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022
- Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku
- Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- € na 100,- €
- Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká

Na uvedenú petíciu reaguje i ZO JDS v našej mestskej časti. Na viacerých miestach Devínskej Novej Vsi budú k dispozícii petičné hárky. Podporovatelia môžu písomne do hárku našu petíciu podporiť (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, podpis). Petičná akcia bude trvať do 16. 8. 2022. 

ZO JDS už vopred ďakuje všetkým dobrovoľným podporovateľom za ústretovosť a pochopenie našej snahy.

_________________________    

V mesiaci August 2022  budú oslavovať svoje životné jubileá niektorí členovia našej ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Výbor ZO JDS spolu s členmi ZO praje každému jubilantovi čo najviac síl do ďalšieho života, šťastie a radosť v kruhu svojich najbližších. Veľmi si vážime Vašu prítomnosť v kruhu členov ZO JDS, za čo patrí každému z Vás veľká vďaka. 

Jubilanti:

85 rokov  -  pani      Alžbeta ONDRIAŠOVÁ                      

80 rokov  -  pán    Ľubomír HRABINA 

 ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi všetkým jubilantom srdečne blahoželá.

S pozdravom a poďakovaním

 

Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS

----------------------------------------

Dňa 25. marca 2022 sa konala Výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Devínskej Novej Vsi. Na svojom rokovaní okrem vyhodnotenia činnosti ZO za roky 2020-2021, Správy o hospodárení a Správy revíznej komisie za uvedené roky prerokovala a schválila nové vedenie ZO. Rozlúčila sa s dlhoročnou predsedníčkou ZO pani Beatou Jamborovou. Poďakovala sa jej za dlhoročnú aktívnu činnosť s tým, že ju navrhla na najvyššie ocenenie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré jej bude odovzdané na Krajskom sneme JDS. Za dlhoročnú aktívnu prácu jej poďakoval i prítomný starosta MČ DNV pán Dárius Krajčír. Taktiež vyjadril podporu ZO JDS a vyslovil presvedčenie, že ZO bude i v nasledujúcom obodobí aktívnym článkom pri skvalitňovaní života starších občanov v našej MČ.

 

Výročná členská schôdza taktiež zvolila nový Výbor ZO a nového predsedu ZO. Členmi Výboru ZO boli na nasledujúce volebné obdobie jednohlasne zvolení pp. L. Havlová, A. Máderová, A. Némethová, V. Németh a I. Olgyayová. Novým predsedom ZO JDS v Devínskej Novej Vsi bol jednohlasne zvolený p. M. Jablonický. Za členov revíznej komisie boli zvolení pp. Z. Brutovská, J. Kučerová a D. Lipková. predsedom revíznej komisie sa stala p. D. Lipková.

 

V závere VČS jednohlasne prijala doplnený návrh uznesenia, ktorý vyplynul z diskusie, v ktorom ZO JDS schvaľuje humanitárnu pomoc vojnou skúšanej Ukrajine, odsudzuje vzniknutú vojnovú situáciu a je proti akejkoľvek forme násilia. 

 

Nájsť spôsob vzájomnej informovanosti členov ZO JDS je jedna zo základných úloh pre budúce obdobie. Preto ZO uvítala ústretovosť a pomoc MČ a jej starostu pri realizácii tejto úlohy. Obyvatelia našej Devínskej Novej Vsi si budú môcť získavať informácie o činnosti a živote ZO, jej pripravovaných či realizovaných aktivitách prostredníctvom oficiálnej stránky MČ a tiež prostredníctvom DTV - Devínskonovoveskej televízie. 

 

Mgr. Miroslav Jablonický

predseda ZO JDS v Devínskej Novej Vsi