Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rajonizácia základných a materských škôl školský rok 2022/2023

Oddelenie školstva, športu a mládeže pripravilo v spolupráci s oddelením geoinformačného systému a v súčinnosti so všetkými sedemnástimi mestskými časťami mapu školských obvodov v Bratislave.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, avšak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo svojho obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy. Mapa umožní rodičom ľahšie sa orientovať v rajonizácii ZŠ a prehľadným spôsobom zistiť, ku ktorej spádovej škole podľa VZN svojej mestskej časti ich bydlisko spadá. Pri približovaní mapy sa objavujú adresné body bydlísk, ktoré sú farebne rozlíšené podľa príslušnosti k spádovej MŠ. Mapa rajónov spádových MŠ umožní rodičom ľahšie sa orientovať pri prihlasovaní dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Mapa školských obvodov

mapa_školských_obvodov