Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

KKM - Komisia kultúry a medií

Komisia kultúry a médií

Predseda: Mgr. Martin Čorej
Podpredseda: Peter Kolega
Členovia komisie: Marek Čechovič, Ing. Ján  Žatko, Barbora Chlebcová, Rastislav Šimkovič, Lenka Raškovič

s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti kultúry a médií,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti kultúry a médií pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v oblasti kultúry a médií,
  • vypracúva odporúčania na tvorbu a obsahové zameranie mediálnych formátov mestskej časti