Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Istracentrum

Istra Centrum- Centrum pre voľný čas
príspevkováorganizácias právnousubjektivitou
Hradištná 43, 841 07 Bratislava
IČO: 30810493, DIČ: 2020908208
www.istracentrum.sk
 
 
Zabezpečuje:
 
podmienky a službyb pre trávenie voľného času v mestskej časti v oblasti kultúry, umenia a ďalších aktivít, a to najmä:
 zabezpečovanie správy a prevádzky (materiálnej a organizačnej) kultúrnych zariadení a s tým spojených technických výkonov, prác a služieb,
 financovanie vybraných kultúrnych aktivít a iných určených aktivít z finančných prostriedkov rozpočtu vlastného alebo rozpočtu zriaďovateľa,
 organizovanie kultúrnych a iných podujatí,
 zabezpečovanie programovej náplne kultúrnych inštitúcií a podujatí, - reklamná a propagačná činnosť v oblasti kultúry, umenia a propagácie aktivít voľného času v mestskej časti, - prevádzkovanie a využívanie spravovaných zariadení a priestorov za účelom vykonávania činnosti v oblasti kultúry.

Poskytuje:

  • možnosť krátkodobého využitia priestorov veľkej sály a učební za kultúrno-spoločenským účelom
  • možnosť poriadania posedení, osláv, seminárov, školení v priestoroch veľkej sály a učební
  • priestor veľkej sály na svadby, stužkové, akadémie, firemné stretnutia
  • priestory veľkej sály a učební pre potreby občanov, spolkov, združení, politických strán a pod. mestskej časti Devínska Nová Ves