Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

KSMV

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania 

je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva MČ.
 • predseda: Mgr. Beata Janatová
 • podpredseda: Mgr. Miroslav Antal
 • členovia: Petra Žáčik Jendruchová, Ing. Katarína Mózsiová, Jarmila Čeledová Roskošová, Eva Špitalská, Peter Polčic, Juraj Lizák, Anna Kmeťová, Eva Gregorová, Robert Ondrejkovič

Komisia plní stálZápisnica_28.4.2021e úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam týkajúcim sa vzdelávania, voľnočasových aktivít detí a mládeže mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa školských zariadení a voľnočasových aktivít pre deti a mládež MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok školstva, vzdelávania, prevádzkovania stavieb na tieto účely v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ, ktorý je zverený školským zariadeniam, dozerá na investičnú činnosť v školských zariadeniach a zariadeniach určených na voľnočasové aktivity MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:    

 1. Spolupracuje s odborom školstva, školskými radami a vedením školských zariadení za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Posudzuje správy o činnosti a ďalšie dôležité dokumenty ohľadne školstva a mládeže.
 3. Vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení.
 4. Sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení ako aj objektov a priestorov na voľnočasové aktivity detí a mládeže.
 5. Vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež.
 6. Zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov dotýkajúcich sa oblasti školstva a využívania voľného času.
 7. Sleduje na území obce potrebu a účelné vytváranie možností pre výstavbu, dostavbu a prevádzku týchto zariadení.
 8. Posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej činnosti v oblasti školstva a využívania voľného času.
 9. Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušovanie organizácií a zariadení MČ pôsobiacich v oblasti školstva a voľného času detí a mládeže.
 10. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 11. Metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre organizácie zabezpečujúce voľnočasové aktivity na území MČ.
 12. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
zápisnica KŠMV 28_02_23 Veľkosť: 28.1 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
zápisnica 23_2_22 Veľkosť: 30.8 kB Formát: docx Dátum: 17.3.2022
VZN_spádová MŠ_návrh_2022 Veľkosť: 25.6 kB Formát: docx Dátum: 17.3.2022
zápisnica per rollam 7.4.2022_kd Veľkosť: 32.5 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
zápisnica 17.3.2022-kd Veľkosť: 32.2 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
PREZENČNÁ LISTINA_kd_7.4.2022 Veľkosť: 13.3 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
PREZENČNÁ LISTINA_kd_17.3.2022 Veľkosť: 13.2 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
zápisnica 16_3_22 Veľkosť: 27.4 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
Prezenčka KŠMV_16.3._web Veľkosť: 14.6 kB Formát: docx Dátum: 12.4.2022
Prezenčka KŠMV_8.6_web Veľkosť: 138 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2022
zápisnica 8_6_22 Veľkosť: 186.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2022
zápisnica ksmv 16_3_22 Veľkosť: 27.4 kB Formát: docx Dátum: 25.1.2023
Prezenčka KŠMV_23.2 Veľkosť: 14.6 kB Formát: docx Dátum: 17.3.2022
Prezenčka KŠMV_28.2_web Veľkosť: 14.6 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
Rokovací poriadok_KŠMV Veľkosť: 32.8 kB Formát: docx Dátum: 5.5.2023
zápisnica KŠMV 25_04_23_web Veľkosť: 28.2 kB Formát: docx Dátum: 5.5.2023
Prezenčka KŠMV_25.4_web Veľkosť: 14.6 kB Formát: docx Dátum: 5.5.2023
Prezenčka KŠMV_5.6 Veľkosť: 98.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2023
zápisnica 05.06.2023 Veľkosť: 177.6 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2023
Pozvánka KŠMaV_22.11.2023 Veľkosť: 550.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.11.2023
Prezenčka KŠMV_6.11.web Veľkosť: 14.8 kB Formát: docx Dátum: 22.11.2023
zápisnica KŠMV 6_11_2023_pre Veľkosť: 28.8 kB Formát: docx Dátum: 22.11.2023
Prezenčka KŠMV_21.2_web Veľkosť: 81.8 kB Formát: pdf Dátum: 29.2.2024
zápisnica KŠMV 21_02 Veľkosť: 76.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.2.2024
Zápisnica Veľkosť: 143.1 kB Formát: pdf Dátum: 26.8.2020
Zápisnica Veľkosť: 212.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2019
Prezenčná listina Veľkosť: 139.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.10.2019
Zápisnica Veľkosť: 730.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.10.2019
Prezenčná listina Veľkosť: 139.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2019
Zápisnica Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2019
Prezenčná listina Veľkosť: 139.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2020
Zápisnica Veľkosť: 185.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.2.2020
Pozvánka Veľkosť: 153.8 kB Formát: pdf Dátum: 27.5.2020
Prezenčná listina Veľkosť: 137.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2020
Zápisnica Veľkosť: 161.3 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2020
Pozvánka 26.08.2020 Veľkosť: 109.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.8.2020
Prezenčná listina Veľkosť: 140.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2019
Pozvánka 25.11.2020 Veľkosť: 18.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2020
Prezenčná listina 25.11.2020 Veľkosť: 138.3 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2020
Zápisnica 25.11.2020 Veľkosť: 150.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.12.2020
Pozvánka 28.4.2021 Veľkosť: 19.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.4.2021
Zápisnica 28.4.2021 Veľkosť: 68.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.5.2021
Prezenčná listina 16.06.2021 Veľkosť: 14.9 kB Formát: docx Dátum: 10.8.2021
Zápisnica 16.6.2021 Veľkosť: 29.9 kB Formát: docx Dátum: 10.8.2021
Zápisnica 04.10.2021 Veľkosť: 27.3 kB Formát: docx Dátum: 6.10.2021
Prezenčná listina 29.9.2021 Veľkosť: 14.8 kB Formát: docx Dátum: 6.10.2021
Prezenčnka 20.10.2021 Veľkosť: 14.8 kB Formát: docx Dátum: 26.10.2021
zápisnica 20.10.2021 Veľkosť: 28.7 kB Formát: docx Dátum: 26.10.2021