Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dom sociálnych služieb Senecio

SENECIO
Dom sociálnych služieb, n.o.

Na Grbe 2
841 07 Bratislava
Devínska Nová Ves
senecio@senecio.sk

Nachádza sa v moderných zrekonštruovaných priestoroch bývalej materskej škôlky. Budova pozostáva z dvoch poschodí s plochou približne 1 200 m2 a je vybavená zariadením, ktoré zaručuje našim klientom maximálny komfort a pohodlie. Senecio ma vlastný, príjemne upravený areál s rozlohou približne 4 000 m2.

Kapacita:
* 45 ubytovaných klientov

Sociálne služby pre dospelých

Senecio poskytuje starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Poskytujeme: stravovanie, bývanie*, zaopatrenie, lekársku starostlivosť, poradenstvo, záujmovú činnosť, činnosť pod dozorom inštruktorky pracovnej terapie, duševnú a duchovnú aktiváciu, kultúrnu, rekreačnú a rehabilitačnú činnosť, budovanie komunity s cieľom rozvoja svojpomoci a vzájomnej pomoci a aktívne podporujeme chuť našich klientov zúčastňovať sa na celospoločenskom živote.

* V zariadení DSS občan nemá nárok  na trvalý ani  prechodný pobyt.

Kultúrna, záujmová a rekreačná činnosť

Naším zámerom je aj zabezpečovanie rôznych aktivít pre ubytovaných klientov dôchodcov, ale aj pre obyvateľov, dôchodcov z Devínskej Novej Vsi. Vytvárame podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a rekreačnú činnosť na udržiavanie fyzickej, psychickej a duchovnej aktivity.

Stravovanie pre dôchodcov

Priestory jedálenského zariadenia  slúžia nielen pre obyvateľov Senecia, ale aj pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí  do zariadenia dochádzajú alebo je im strava rozvážaná. Naši klienti majú zabezpečenú celodennú stravu - raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru.

PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD.,MPH
riaditeľka

Tel.: +421 948 133 466
Tel.: +421 2 604 21 261
riaditel@senecio.sk

Zuzana Noskovičová,
hlavná sestra

Tel.: +421 911 721 821
Tel.: +421 2 604 21 265
zuzana.noskovicova@senecio.sk

Libuša Škorcová,
vedúca kuchyne

Tel.: +421 911 721 823
Tel.: +421 2 604 21 262
libusa.skorcova@senecio.sk