Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denné centrum pre seniorov

Denné centrum pre seniorov  / klub dôchodcov 
Istrijská 109, Devínska Nová Ves
Kontakt na vedúcu : 0917817239
 
Klubové dni:
pondelok, streda, piatok od 13:00 - do 17:00 hodiny
 
Popis činnosti:

Podľa § 56, ods. 2, písm. b), zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Členom denného centra sa môže stať občan, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a má zaplatený členský poplatok. Výška členského poplatku je 4,- € na rok a platí sa v dennom centre.

Činnosť v dennom centre je rôznorodá a je prispôsobená veku, zdravotnému stavu a záujmom členov. Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry. Členovia centra sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa členovia záujmu navštevujú krásne miesta na Slovensku i v zahraničí.

Činnosť je zameraná hlavne na tieto oblasti:

  • Sociálno-zdravotnú
   (prednášky, vychádzky do prírody, rekondičné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk, zabezpečovanie stravovania...)
  • Kultúrno-spoločenskú
   (krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kultúrnych pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, družobné kontakty...)
  • Vzdelávaciu
   (účasť na celoživotnom vzdelávaní , charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov...)

Ako sa možno stať členom denného centra

Na spoločné posedenia, besedy, prednášky, krúžky či výlety sa pozývajú všetci členovia centra.

Za člena sa môžete prihlásiť priamo u vedúcej centra.