Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM - Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry, zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. V roku 2006 sa pracovisko presťahovalo do novej budovy do starej časti Devínskej Novej Vsi na Istrijskú ulicu (Dvor bývalej konzervárne ovocia a zele- niny Agrofrucht (1940-1951) a stolárskej dielne). Je to samostatné špecializované národnostné múzeum s celoštátnou pôsobnosťou, zaradené do siete Slovenského národného múzea. Dokumentuje a realizuje vedecký výskum dejín a kultúry Chorvá- tov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

Múzeum má stále expozície:

Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Expozícia dokumentuje 4000 rokov osídlenia na území dnešnej Devínskej Novej Vsi artefaktmi z obdobia mladšej a neskorej doby kamennej, bronzovej, staršej i mladšej doby železnej, doby rímskej a sťahovania národov, doby slovanskej, obdobie Veľkej Moravy. Ďalšie poznanie a udalosti obce dokumentuje chronologicky usporiadanými listinami od prvej písomnej zmienky o DNV v r. 1451, až po portálne a daňové súpisy.

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Expozícia je zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chor- vátskej menšiny na Slovensku. Expozícia ponúka pohľad na chorvátske osídlenie, etnické vedomie a jazyk, ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, ľu- dové umenie a rodinné zvykoslovie.

Chorváti na Slovensku

Táto výstava je prezentáciou Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. Predsta- vuje prácu chorvátskych kultúrnych spolkov a pôsobenie folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry - kultúrneho dedičstva.

Mgr. Andrej Solár
riaditeľ

sídlo: Istrijská 68
P. O. BOX 13
841 07 Bratislava - DNV
e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494
voip: 293 102  

Otváracie hodiny

V priebehu sezóny (1. apríl - 31. október)
Pondelok zatvorené
Utorok - piatok 11. 00 - 17. 00
Sobota - nedeľa 12. 00 - 17. 00
Posledný vstup do expozícií 16. 30

 

Mimo sezóny (1. november - 31. marec)
Pondelok zatvorené
Utorok - piatok 11. 00 - 16. 00
Sobota - nedeľa zatvorené
Posledný vstup do expozícií  15. 30

Skupinové návštevy (nad 10 ľudí) je potrebné nahlásiť vopred (min. 2dni)

Každú prvú nedeľu v mesiaci je múzeum otvorené od 12. 00 do 17. 00 a vstup je bezplatný.

Vstupné: https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-vstupne

 

Poslanie a história múzea


Poslanie

V roku 1996 vzniklo na pôde SNM – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na históriu a kultúru chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného špecializovaného národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea podobne ako ostatné minoritné múzeá. Tento proces sa uskutočnil v roku 2006. Pracovisko sa presťahovalo do novej budovy, postavenej na tieto účely na Istrijskej ulici v Devínskej Novej Vsi.

Múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom zameraným na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku, od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracováva a prezentuje hmotné doklady súvisiace s jeho profiláciou.

História

Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku.

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné špecializované národnostné múzeum. 

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné, doklady.

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

Toto odborné pracovisko od svojho počiatku smerovalo k postaveniu samostatného, špecializovaného, národnostného múzea s celoštátnou pôsobnosťou, pôsobiaceho v sieti Slovenského národného múzea, tak ako ostatné minoritné múzeá.

Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006. V tomto roku bola sprístupnená verejnosti novostavba múzea, ktorá je situovaná v starej časti Devínskej Novej Vsi na Istrijskej ulici vo dvore bývalej konzervárne ovocia a zeleniny Agrofrucht (1940 - 1951) a stolárskej dielne.

Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť. Múzeum zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva a prezentuje hmotné doklady, súvisiace s jeho profiláciou.

Zdroj: https://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-historia-muzea