Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cyklomost

cyklomost07    Cieľ vybudovať most cez rieku Moravu na jeho historicky pôvodnom mieste čakal na svoje naplnenie viac ako desaťročie. dlhý čas. Obnoviť možnosť prechodu, sprístupniť  ľuďom dva susedné cezhraničné regióny spočiatku narážala na odpor u našich rakúskych susedov. Na slovenskej strane bol záujem eminentný, ale po referende s nesúhlasným výsledkom u našich susedov, boli rokovania o vybudovaní  lávky MČ Bratislava - Devínska Nová Ves zastavené.  Vznikla alternatíva  komunikačného prepojenia v rámci nultého okruhu Bratislavy – komunikácia D4.

Musel dozrieť čas a a vývoj našich susedských vzťahov natoľko, aby zámer vybudovať most vyšiel  zo strany Dolnorakúskej vlády, ktorá pripravovala veľkú akciu – Dolnorakúsku výstavu situovanú práve do oblasti Hainburgu a jeho okolia. Začal sa kolotoč rokovaní a príprav. Otvorila sa možnosť využiť na prípravu realizácie ako aj samotnú výstavbu mosta finančné prostriedky z EÚ fondov.

V dotknutom území chýbali podklady, bolo potrebné zaradiť prepojenie MČ BA-DNV - Schlosshof do platného územného plánu a záväzných dokumentov u našich susedov, najťažšie bolo hľadanie kvalitného ekologického konceptu. Stavba prechádza  aj územím NATURA 2000 – územia európskeho významu, alúviom rieky Moravy.

Dôležité boli postupné kroky a kladné  výsledky rokovaní  s ochranármi z oboch strán hranice. Ďalej bolo potrebné vypracovať podklady pre prípravu a začatie stavby. Získať partnera na stavbu, ktorá bola nad sily susednej rakúskej obce Engelhartstetten. V neposlednom rade bolo potrebné získať všetky potrebné povolenia a financie na stavbu. Všetko sa to zabezpečovalo v období, v ktorom prevažoval skeptický pohľad na stavbu.

Snaha, úsilie, rokovania neboli zbytočné a tak po rokoch vynaložených postupných krokov sa dosiahol priaznivý výsledok:Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves sa stala partnerom projektu Cyklomost I - Cyklotrasy a most spájajúci ľudí – prípravná fáza, ktorý sa riešil v roku 2009 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK/AT 2007 – 2013 /CBC/. Spolu s BSK a DR vládou sa riešilo spracovanie potrebných technických dokumentácií na rekonštrukciu cyklotrás a vybudovanie cyklomostu cez rieku Moravu. Projekt bol financovaný z fondov EU, donorom bolo MVRR SR. Naša MČ mala za úlohu pripraviť a vypracovať projektovú dokumentáciu. Spracovali sa podrobné prieskumy, ktorých výsledky tvorili podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie , následne pre stavebné povolenie. Bolo potrebné vyšpecifikovať odlišnosti  SK/AT v legislatíve, v normách, skoordinovať podmienky a prípravu stavby v oboch štátoch. Realizoval sa zisťovací archeologický prieskum.Bolo vypracované a podpísané memorandum o spolupráci dotknutých regiónov a obcí. Zmapovali sa existujúce a plánované cyklotrasy na základe Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK.

Prepojenie medzinárodných cyklotrás, s predpokladaným následným intenzívnym turistickým rozvojom a rozšíreným pohraničným stykom dotknutého regiónu umiestneného medzi hlavnými mestami, dvoch štátov EÚ umožní premostenie rieky Morava – bude výsledkom hlavného cieľa projektu Cyklomost II – realizačná fáza. Partnermi projektu sú: LP – Dolné Rakúsko – Oddelenie ciest, hlavný SK partner je BSK, ďalší SK partneri sú Devínska Nová Ves a Hlavné mesto SR Bratislava

Cieľom riešenia projektu C II je návrh a výstavba pešej - cykloturistickej lávky, premostenie inundácie a vlastného koryta rieky Morava na slovensko-rakúskom hraničnom pôvodnom historickom premostení, v sídelnej aglomerácii  MČ Bratislava – Devínska Nová Ves – Schlosshof.

Projekt lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu doplňuje už realizované trasy cyklotrás na oboch stranách rieky Moravy. Logicky nadväzuje na historicky založenú os, ktorá spája   centrum pôvodnej obce Devínska Nová Ves s doteraz odrezanou časťou areálu barokového zámku Schlosshof na druhej strane rieky Moravy. Chodcom a cyklistom umožní dostať sa  bezpečne z jednej strany rieky Moravy na druhú, ponad tok a cez krásne prírodné prostredie.

Nad terénom je lávka navrhnutá ako oceľová konštrukcia trojboký priehradový spojitý trám o rozpätí 8x 30m SR a 3x30m a 15m na druhom brehu rieky Rakúskej strane s šírkou voľného priechodného priestoru na moste  4,00 m.

Cez rieku Moravu je most z oceľovej konštrukcie zavesený symetrický trojpoľový most , nosník v tvare oblúka s rozpätiami 30,0m + 120,0 m + 30,0m = dĺžka 180m s šírkou voľného priechodného priestoru 4,00 m. Oceľová ortotropná mostovka lávky je osvetlená LED osvetlením akcentujúcim jej tvar pre bezpečnosť chodcov a cyklistov. Súčasťou projektu je výsadba novej zelene, vegetačné úpravy okolo lávky.
Celková dĺžka oceľový most 525m, je dodržaná pojazdná výška 8m nad plavebnou hladinou Moravy.
Pozdĺžna os mosta nad riekou je vedená v osi pôvodného mosta z minulých storočí.
Os mosta na slovenskej strane je v inundačnom území vedená na spojnici osi cestnej komunikácie ulice  Na Mýte.
Os mosta na rakúskej strane je vedená od rieky až na pôvodnú protipovodňovú hrádzu.
Most bude vybavený svetelnou signalizáciou pre riečnu dopravu.

Administratívne umiestnenie cyklomostu, katastrálne územie Devínska Nová Ves, SR. Obec Bratislava hlavné mesto SR, okres Bratislava IV., Bratislavský samosprávny kraj.
Obec Engelhartstetten časť Schlosshof, spolková krajina Dolné Rakúsko
Rok začatia výstavby: 9/2011, rok dokončenia: 2012.

V súčasnosti prebieha výstavba tohto mosta podľa harmonogramu a podľa toho ako to umožňujú poveternostné podmienky.

Ing.arch. Milan Beláček

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Základný kameň cyklomosta Veľkosť: 681 kB Formát: pdf Dátum: 30.9.2019