Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pamätníky, kaplnky a sochy

Pamätník slovanského pohrebiska z obdobia Samovej ríše

V roku 1926 – 1933 bolo J. Eisnerom odkryté slovansko avarské pohrebisko. Preskúmaných bolo 883 hrobov, z toho 27 žiarových. Našli sa hroby bohatých jazdcov s výzbrojom, s konskými postrojmi a s vedierkami s kovovými obručmi. Pochované ženy boli zdobené náušnicami a záušnicami. Najviac sa našlo hlinených nádob vytáčaných na kruhu, ale i primitívnych, zhotovených bez hrnčiarskeho kruhu.

 

Námestie 6. apríla

Námestiu dominuje stĺp so sochou Panny Márie Cholerskej postavený po morových epidémiách v rokoch 1831 a 1839. Postavili ho obyvatelia Slovinca z vďaky za ochranu pred cholerou, ktorá síce zúrila v okolí, no dedinu obišla. Na námestí sa nachádza aj najstaršia zachovalá studňa v obci.

 

Socha Cholerskej Panny Márie (Námestie 6. apríla) 

Stĺp so sochou Panny Márie Cholerske bol postavený po morových epidémiách v rokoch 1831 a 1836. Postavili ho obyvatelia v roku 1839 z vďaky za ochranu pred cholerou. V blízkosti sochy sa nachádza aj jedna zo siedmich studní v starej dedine.

 

Kaplnka Sv. Marka (Eisnerova) 

Táto malá stavba obdĺžnikového pôdorysu prístupná niekoľkými schodíkmi sa nachádza na Eisnerovej ulici. Stojí na poli Kostolné od roku  1884. Opravená bola v roku 1946. 

 

Kaplnka Sv. Floriána a Sv. Vendelína (Istrijská) 

Murovaná kaplnka situovaná na západnej strane Istrijskej ulice bola postavená v roku 1883. Má obdĺžnikový pôdorys a sedlovú strechu. Fundátorom bol Juraj Martanovič. Vo vnútri sú tri sochy, socha Panny Márie – v strede, na jej ľavej strane je socha sv. Vendelína, napravo socha sv. Floriána. Jej pôvodné sochy sa nezachovali. 

 

Kaplnka P. Márie Lurdskej (20 stor.)  

Stojí pri múre niekdajšieho cintorína. Postavená bola v 20. storočí.


Busta Rudolfa Slobodu (Slovinec) 

Busta významného slovenského prozaika, básnika, dramatika a scenáristu Rudolfa Slobodu je dielom sochára A. Ilečka, ktorý ju v Devínskej Novej Vsi osadil v roku 1998. Rudolf  Sloboda celý svoj život prežil v Devínskej Novej Vsi. Počas svojho života (1938 – 1995) napísal 26 kníh, 2 divadelné hry a 4 scenáre k filmom. Inšpiráciou pre jeho tvorbu boli miestni obyvatelia, ale i jeho osobné zážitky z rodnej obce. Ako národne uznávaný umelec patrí k najvýznamnejším osobnostiam Devínskej Novej Vsi.

 

Socha sv. Jána Nepomuckého (pri kostole Ducha svätého) 

Podľa písomných prameňov ide o najstaršiu sochu v  Devínskej Novej Vsi. Pochádza z roku 1731. Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach. Osobitná kaplnka zasvätená tomuto svätcovi sa nachádza aj na ulici Na Mýte.

 

Pamätník padlým v  1. svetovej vojne (Eisnerova) 

Základný kameň pamätníka položili v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Na  pamätníku je zoznam padlých v 1. svetovej vojne. Autorom pamätníka so sochou zraneného vojaka je sochár Alojz Rigeleje.  Pôvodný reliéf so Štefánikom na  jeho čelnej strane bol za  socializmu vysekaný a  nahradený vtedajším štátnym znakom a doplnený zoznamom padlých v 2. svetovej vojne.

 

Pamätník ruským vojakom (pri vinohradoch)  

Pomník je prístupný z cesty krátkym betónovým schodiskom. Tvoria ho hladké piliere, medzi ktorými sa v strede nachádza tabuľka s nápisom: „Česť a sláva sovietskym vojakom, ktorí zahynuli v zajateckom tábore na tomto mieste v rokoch 1944 – 1945“. Pomník bol obnovený v roku 2005 pri príležitosti 60. výročia víťazstva nad fašizmom. 

 

Pamätník židovského cintorína (Na Grbe)

Prítomnosť židovskej komunity v Devínskej Novej Vsi pripomína symbolický kamenný pamätník na mieste židovského cintorína, ktorý bol odhalený na Hradištnej ulici v roku 2008.

 

Pomník M. R. Štefánika (Opletalova) 

Pomník M. R. Štefánika sa nachádza pri železničnej stanici na rohu Opletalovej a Janšákovej ulice. Slávnostne bol odhalený roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. Za socializmu sochu strhli a údajne ju utopili v rieke Morave pod Skalou. Dnešná socha má  pôvodný iba podstavec. 

 

Socha sv. Trojice (Istrijská) 

Socha bola postavená v roku 1910. Jej fundátorom je Edita Hrúzová. Nachádza sa na križovatke ulíc Istrijská a  Na vyhliadke.