3370

Bratislavská mestská karta

08.08.2011 - Aktuality

Bratislavská mestská karta spája v sebe viacero funkcií s nasledovnými možnosťami použitia: medzinárodná platobná karta, identifikačná čipová karta tzv."električenka", knižničný preukaz, elektronická vstupenka, karta na získanie zliav a benefitov.

Medzinárodná platobná karta Maestro® ako:

 • kontaktná platobná karta s využitím kontaktného čipu alebo magnetického prúžku;
 • platobná karta s bezkontaktnou technológiou PayPass (bez potreby zadania PIN kódu pri platbe do 20€).
Bratislavskou mestskou kartou je možné platiť všade, kde je platobný  terminál (POS) na platbu kartou.

Identifikačná čipová karta tzv. "električenka":

 • Bratislavská mestská karta umožňuje nákup predplatných cestovných lístkov (PCL) so zľavou (bonusom) na bratislavskú MHD za podmienky zaplatenia  PCL Bratislavskou mestskou kartou. Pred prvým nákupom PCL je potrebné kartu aktivovať na predajnom mieste Dopravného podniku Bratilava a.s. (DPB) za poplatok 2,30 € ;
 • Bratislavská mestská karta slúži na identifikáciu PCL vo vozidlách bratislavskej MHD.

Knižničný preukaz:

Bratislavskú mestskú kartu je možné využiť ako čipový preukaz v nasledovných knižniciach:

 • Mestská knižnica v Bratislave
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Centrum vedecko- technických informácií SR

Elektronická vstupenka :

Bratislavskú mestskú kartu je možné využiť ako nosič elektronickej vstupenky na vybrané kultúrne a športové podujatia pri nákupe v predajnej sieti spoločnosti:

 • Ticketportal

Karta na získavanie zliav a benefitov:

Bratislavskú mestskú kartu je možné využiť na získavanie výhod:
 • v organizáciách zriadených hlavným mestom SR Bratislava:
  • Dopravný podnik Bratislava a.s (DPB)
  • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy (STaRZ)
   (plaváreň Pasienky, korčuľovanie, letné kúpaliská, fitnes, sauny..)
  • Zoologická záhrada v Bratislave (ZOO)
  • Múzeum mesta Bratislavy (MMB)
  • Galéria mesta Bratislavy (GMB)
  • Mestská knižnica v Bratislave
  • Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)
  • Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava (DPOH)
  • Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • u komerčných partnerov:
  • v otvorenom systéme komerčných partnerov pri nákupe tovarov a služieb (registrácia komerčných partnerov sa uskutočňuje cez kontakt Bratislavskej mestskej karty)
 • v sieti zliav a výhod karty Euro<26
  • výhody platia len pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty Euro<26
 

Vytlačiť Poslať známenu