6820

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

07.06.2019 - Aktuality

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Tlačová správa

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály

 

Zlepšujeme dopravu v Bratislave

 

Bratislava, 6. júna 2019 – Už 22. júna sa začne s modernizáciou Dúbravsko-Karloveskej radiály, financovanej zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Rekonštrukcia tejto  električkovej radiály je nevyhnutná. tlačová sprava v pdf (493 KB) by sme k nej nepristúpili, hrozilo by jej kompletné odstavenie. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava, vrátane kompletnej výluky električiek. Radiála denne prepraví do mesta a z mesta viac ako 30.000 cestujúcich, takže dopad rekonštrukcie na dopravu aj na komfort obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky bude v danom čase veľký. Vo výsledku však obyvateľom týchto mestských častí, ale aj všetkým Bratislavčanom, prinesie podstatne vyššiu úroveň cestovania.

 

Dúbravsko-Karloveská radiála bude po kompletnej modernizácii bezpečnejšia, rýchlejšia a odhlučnená  

 

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k  Tunelu sa po modernizácii skráti o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova a Damborského) budú riešené ako integrované prestupné zastávky. Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok, vybavených osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, s automatmi na výdaj cestovných lístkov, a aj s elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.

 

Výluky električiek a náhradná doprava

 

V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna 2019 do konca septembra 2019 príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou (linka X5) a posilnením liniek 29, 83 a 84.

 

Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova (dočasnej konečnej zastávky električiek) ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky. V pracovných dňoch bude striedavo končiť jeden spoj v Karlovej Vsi a každý druhý spoj pôjde do Dúbravky, vďaka čomu bude v Karlovej Vsi interval medzi spojmi 3 - 4 minúty. Cez voľné dni pôjdu v intervale 7 - 8 minút všetky spoje až do Dúbravky.

 

Po ukončení prvej fázy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava (linka X5) bude ďalej zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska ďalej do Dúbravky. V tomto režime bude MHD fungovať do ukončenia ďalšej fázy modernizácie radiály, t.j. do 20. decembra 2019.

 

Na zvýšenie kapacity a komfortu cestujúcich z a do Dúbravky bude na nosných autobusových linkách 83 a 84, ktoré spájajú Dúbravku s centrom mesta, po celú dobu rekonštrukcie interval 4 - 5 minút v špičke, 7 - 8 minút počas dňa (v tzv. sedle) a 10 minút cez víkend. Linky 83 a 84 budú obsluhované najkapacitnejšími vozidlami dopravného podniku – Mercedes Benz Capacity.

 

Mestská hromadná doprava bude aj na trase linky X5 aj na trase liniek 83/84 vďaka preferenčným opatreniam pre MHD rýchlejšia ako jazda autom.

Dopravné obmedzenia pre individuálnu automobilovú dopravu

 

Dopravné obmedzenia počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály sa budú týkať aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže kvôli manipulačným prácam bude spravidla  jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený.

 

Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a cestná doprava v smere do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom. Výnimku budú tvoriť úseky, kde bude prebiehať rekonštrukcia podchodov (v 1. fáze podchod Borská a v 2. fáze podchod Damborského), kde bude celá cestná doprava presmerovaná do dvoch pruhov len na jednej strane električkovej trate.

 

V smere do Dúbravky bude aj pri jednom jazdnom pruhu umožnené individuálnej automobilovej doprave obiehať autobusy MHD v mieste ich zastávok.

 

Modernizáciou radiály budú sčasti dotknutí aj obyvatelia mestských častí Lamač, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves, ktorí na spojenie s mestom využívajú individuálnu automobilovú dopravu. Aby sme čo možno najviac eliminovali zápchy kvôli zvýšenej premávke áut z Dúbravky po ulici Janka Alexyho, bude na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho v smere z Lamača upravená prednosť v jazde pri odbočení vľavo na diaľničný pripájač. Znamená to, že obyvatelia týchto mestských častí sa stále budú môcť napojiť na diaľničný obchvat (smer tunel Sitina), ale budú musieť dať prednosť vozidlám z Dúbravky. Odporúčame im preto využiť radšej vjazd na diaľnicu v Lamači (Bory). Tí, ktorí budú cestovať z Lamača v smere na Patrónku, budú môcť aj ďalej v nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej ceste. Uvedené dopravné obmedzenie je časovo ohraničené do skončenia modernizácie radiály v decembri 2019.

 

zvladneme.to!

 

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály je po stavbe obchvatu D4/R7 druhá významná dopravná stavba na území Bratislavy, ktorá si vyžiada veľkú zmenu v organizácii dopravy a viacero dopravných obmedzení, avšak vo výsledku prispeje k lepšej dopravnej situácii v našom meste. Ďalšou takouto stavbou bude pripravované predĺženie električkovej trate do Petržalky s termínom ukončenia do roku 2023.

 

Sme si vedomí dočasného zníženia komfortu cestujúcich MHD aj automobilovou dopravou a prosíme Bratislavčanky, Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy o trpezlivosť a zhovievavosť, ktorá nám všetkým pomôže k skoršiemu zlepšeniu dopravy v našom meste.

 

Ďakujeme za pochopenie, zvladneme.to!

tlačová sprava v pdf

Vytlačiť Poslať známenu
Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály