6816

Pre bezpečnosť - kamerový systém

04.06.2019 - Aktuality

Na bezpečnosť a verejný poriadok v Devínskej Novej Vsi dohliadne kamerový systém, ktorého záznamy budú nepretržite sledovať pracovníci operačného centra. Územia mestskej časti bude v prvej fáze projektu monitorovať 16 kamier. Pri monitoringu kamerových záznamov sa bude v nepretržitej prevádzke striedať päť operátorov. V prípade identifikovania priestupku, trestného činu, ale aj možnej hrozby narušenia verejného poriadku operátor kontaktuje štátnu, resp. mestskú políciu.

 Dohľadové centrum nemá za cieľ len odhaľovať priestupky, prípadne trestné činy, ale bude monitorovať aj dopravnú situáciu a jeho úlohou je tiež pôsobiť osvetovo a preventívne.
Náklady súvisiace s prevádzkou systému sú na úrovni 80.000 eur ročne. Podľa starostu Dáriusa Krajčíra: „náklady sa nám vrátia v podobe, že verejný i súkromný majetok bude v oveľa väčšom bezpečí, v prípade zabráneniu ublíženia občanovi je hodnota života pre mňa osobne nevyčísliteľná.

Počas pilotnej prevádzky v máji sa už pomocou kamier podarilo prekaziť prejavy sprejerského vandalizmu, taktiež sa podarilo zachrániť človeka, ktorý odpadol na ulici a pomocou rýchlej reakcie operátora prišla pomoc zdravotníkov včas.

Dárius Krajčír na záver dodáva, že „dohľadové centrum je ďalším krokom, aby Devínska Nová Ves bola najmodernejšia mestská časť Bratislavy.“

Vytlačiť Poslať známenu
Pre bezpečnosť - kamerový systém