6836
  • Aktuality
  • Predĺženie termínu užívania komunikácie Bystrická

Predĺženie termínu užívania komunikácie Bystrická

12.06.2019 - Aktuality

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám predĺženie termínu zvláštneho užívania komunikácie Bystrická s konečnou úpravou do 5.7.2019 k realizácii zhotovenia inžinierskych sietí-vodovod v rámci stavby „3 bytové domy“ na Bystrickej ulici vo vozovke (rozhodnutie o umiestnení  stavby vydala MČ BA-DNV pod č. 2017-16/3369/UR/10/Vs z 21.06.2017 právoplatné 12.09.2017 a povolenie prípojok vydal Okresný úrad Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2018/015527/JAJ/IV/DNV-6107 zo dňa 26.03.2018 s právoplatnosťou 09.05.2018).

Predmetné práce neboli dokončené v termíne z dôvodu podmienky BVS, a.s. na možnú odstávku vodovodu v čase, keď bude celá predmetná časť „Kolónie“ odstavená od dodávky pitnej vody a to  dňa 27.6.2019.

Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

 

                                                    Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves

Vytlačiť Poslať známenu
Predĺženie termínu užívania komunikácie Bystrická