7049

Vizualizácie Terasy Milana Marečka

03.09.2019 - Aktuality

Komisia výstavby a životného prostredia dňa 29. mája 2019 prerokovala predložený architektonický návrh riešenia terasy Milana Marečka a žiada prerobiť vizualizáciu terasy tak, aby autá neparkovali pozdĺžne pri objekte t.j. aby bol zabezpečený bezpečný prechod chodcov. Komisia žiada, aby bol zachovaný bezbariérový prístup a suterénne priestory aby boli suché a presvetlené. Doplnený projekt má zahŕňať aj zachytenie vsakovania dažďových vôd a osvetlenie priestorov. Komisia navrhuje vypracovať variantné riešenie využitia terasy na parkovanie, resp. na posedenie a oddych najmä obyvateľov bytového domu M. Marečka. Opätovne sa k projektu vyjadrí pri ďalšom rokovaní. 

Doplnenie informácie o vyjadrenie starostu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Dáriusa Krajčíra: Po ukončení pripomienkovania návrhov riešení terasy Milana Marečka bude materiál predložený prostredníctvom verejnej diskusie na pripomienkovanie širokej verejnosti.

Vytlačiť Poslať známenu
Vizualizácie Terasy Milana Marečka