6866

Zber odpadu so škodlivinami

01.07.2019 - Aktuality

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen

vykoná dňa 20.07.2019
od 8,00 do 12,00 hod.

Zber odpadu z domácností
s obsahom škodlivín

V uvedenom termíne môžu obyvatelia Devínskej Novej Vsi bezplatne odovzdať odpady s obsahom škodlivín zo svojich domácností na troch odberných miestach:

1.) Opletalova ul. – pred železničnou stanicou
2.) Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
3.) Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.

Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu !

Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí Vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.

Využite túto príležitosť a zbavte sa nebezpečného a nepotrebného odpadu

Vytlačiť Poslať známenu
Zber odpadu so škodlivinami