4779
  • Komisie (volebné obdobie 2014-2018)

Komisia kultúry, mládeže a vzdelávania

predseda: Miroslav Encinger
členovia poslanci: Mgr. Beáta Janatová
Mgr. Peter Krug
Mgr. Jana Ďuriačová
Mgr. Lenka Hlaváčová
Členovia neposlanci: Oto Gregor
Ľubomír Frolek
Terézia Mardiaková
Nikoleta Griezlová
Jakub Abrahám
Štefan Migala
Lenka Zlochová
Peter Polčic


obrazok

Zápisnice zo zasadnutí KKMV

02.03.2015

Zápisnice a prezenčné listiny z KKMV