4776
  • Komisie (volebné obdobie 2014-2018)

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

predseda: Mgr. Róbert Bardač, PhD.
členovia poslanci: Mgr. Beáta Janatová
Bc. Jozef Tittel
Mgr. Peter Krug
Mgr. Rastislav Tešovič
Mgr. Lenka Hlaváčová
Mgr. Veronika Veslárová
členovia neposlanci: Bachratý Tomáš
Macík Michal
Vallová Jana


obrazok

Uznesenia zo zasadnutí KLAF

19.03.2015

uznesenia komisie