4781
  • Komisie (volebné obdobie 2014-2018)

Komisia na ochranu verejného poriadku

predseda: Mgr. Rastislav Tešovič
členovia poslanci: Mgr. Dana Hlaváčová Vanková
Mgr. Veronika Veslárová
Denis Ružovič
členovia neposlanci: Candrák Radko
Antal Miroslav
Griger Jozef
Kňazovický Martin


obrazok

Zápisnice zo zasadnutí KVOP

25.06.2015

zápisnice z komisie KVOP