4775
  • Komisie (volebné obdobie 2014-2018)

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Mgr. Lenka Hlaváčová
členovia poslanci: Miroslav Encinger
Mgr. Róbert Bardač, PhD.
Bc. Jozef Tittel