Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

Apríl 2020

Stavanie Mája - ZRUŠENĚ
30. apríl 2020

Stavanie Mája - ZRUŠENĚ

Hlavnou atrakciou bude tradičn é vztýčenie ozdoben é ho mája. Okrem neho Vás čaká bohatý kultúrny program , detsk é atrakcie, súťaže pre deti, hasičská vatra a, samozrejme, občerstvenie.

Máj 2020

Komisia športu a kultúry
13. máj 2020

Komisia športu a kultúry

Komisia výstavby, životného prostredia
20. máj 2020

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
25. máj 2020

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
26. máj 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
27. máj 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Jún 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
1. jún 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Miestna rada
3. jún 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
10. jún 2020

Miestne zastupiteľstvo

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
22. jún 2020

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

August 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
26. august 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

September 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
2. september 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky