1615
  • Mestská Polícia

Mestská Polícia

 

           
Martin Horka
okrskár Mč DNV
Tel: 0902 921 185
             Ján Osvald     
okrskár Mč DNV
Tel: 0902 921 718

e-mailová adresa: jano.osvald@gmail.com
          
Stanica Mestskej polície BA IV., Saratovská 30, Bratislava  841 02. 
Telefónny kontakt: 02/64 53 43 51

Naši okrskári pôsobiaci v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sú k dispozícii osobne občanom mestskej časti aj na:

Štefana Králika 1 a to v pondelok od 14.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.


Občania mestskej časti Devínska Nová Ves môžu zároveň svoje poznatky týkajúce sa porušovania právnych predpisov telefonicky nahlasovať aj na operačné pracovisko OS MsP Dúbravka na číslo 6453 4351, prípadne na skrátené číslo mestskej polície 159.


obrazok

Dlhodobo odparkované mot. vozidlá

17.05.2010

Zverejnené výzvy a fotogalérie

Napíšte Mestskej polícii

02.12.2005

píšte prosím svoje pripomienky smerujúce okrskárovi Mestskej časti DNV