7115

Pozvánka na slávnostné MZ dňa 10.10.2019

07.10.2019 - Hlavné menu

Zvolávam slávnostné  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
ktoré sa bude konať dňa 10. októbra 2019 o 18:00 hod.
v Istra Centre, Hradištná  43, 841 07 Bratislava.

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Slávnostné otvorenie Krajčír/ Krajčír
2. Ocenenie významných osobností v Mestskej časti Bratislava-Devínskej Novej Vsi Krajčír/ Krajčír
3. Ukončenie pracovného programu slávnostného miestneho zastupiteľstva Krajčír/Krajčír/Ing. Koprdová
V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 7.10.2019

                                                                                                                                                       

Vytlačiť Poslať známenu