Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Magistrát Vyhlásil granty v oblasti športu a vzdelávania

Dátum: 27.02.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1030
Magistrát Vyhlásil granty v oblasti športu a vzdelávania

Hlavné mesto SR Bratislava vyčlenilo na  rok 2020  v rozpočte mesta pre oblasť  športu a vzdelávania 700-tis. eur. 

  1. Podprogram 1: Grantový program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou;
  2. Podprogram 2: Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí;
  3. Podprogram 3: Grantový program na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže;
  4. Podprogram 4: Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Ďalšou novinkou, ku ktorej hlavné mesto pristúpilo, je zavedenie elektronického systému podávania žiadostí.

Grantový Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou je program, ktorý nahradil Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Cieľom podpory projektov zaradených v Podprograme 1 je podpora športových a neformálnych vzdelávacích aktivít detí a mládeže v rôznych záujmových oblastiach realizovaných na úrovni mesta a podpora projektov orientovaných na vzdelávanie pracovníkov v oblasti práce s deťmi a mládežou. Pre tento podprogram je v rozpočte mesta pre rok 2020 vyčlenená suma 200-tis. eur. 

Maximálna výška dotácie v rámci tohto podprogramu na jeden schválený projekt je 3320 eur. Oprávnené aktivity podpory a ďalšie dôležité skutočnosti pre záujemcov o tento druh podpory upravuje „Štatút grantového Podprogramu 1“.

Ďalších 100-tis. eur hlavné mesto vyčlenilo pre podporu športových a vzdelávacích aktivít realizovaných na celonárodnej, medzinárodnej a svetovej úrovni. O tento typ podpory je možné požiadať z Podprogramu 2 Grantového programu pre podporu športových a vzdelávacích podujatíV tomto prípade je minimálna výška dotácie na jeden schválený projekt 3320 eur. Maximálna výška dotácie na podujatie celonárodného významu zaradené do kategórie „NATIONAL“ je v sume 5000 eur. Maximálna výška dotácie na podujatie medzinárodného významu zaradené do kategórie „INTERNATIONAL“ je v sume 10000 eur. V sume nad 10000 Eur je možné poskytnúť dotáciu pre projekty zaradené do kategórie „TOP“. Jednotlivé kategórie bližšie upravuje „Štatút grantového Podprogramu 2“.

Pre prvé dva podprogramy už v týchto dňoch beží 1. výzva k podávaniu žiadostí. Záujemcovia o dotáciu z Podprogramu 1 a z Podprogramu 2 sa môžu registrovať a podávať svoje žiadosti v lehote od 20. februára do 31. marca do 12:00 h na stránke https://bratislava.egrant.sk/. Pre Podprogram 1 a Podprogram 2 bude hlavné  mesto pre rok 2020 vyhlasovať ešte jednu výzvu, a to v 2. polroku 2020.

Podprogram 3 Grantového programu je zameraný na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže. Pre rok 2020 je program bez výzvy, 1. výzva bude zverejnená až pre rok 2021, a to v 2. polroku 2020.

Podprogram 4 Grantového programu je zameraný na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR v Bratislave. Pre tento podprogram bude pre rok 2020 vyhlásená jedna výzva, a to v najbližších dňoch, s uzávierkou podávania žiadostí k 31. marcu 2020. Vyčlenená suma v rozpočte pre rok 2020 pre Podprogram 4 predstavuje 400-tis. eur. Ďalšia výzva bude zverejnená až pre rok 2021, a to v 2. polroku 2020.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získajú záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta na https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-rozvoj-sportu-a-vzdelavania-v-bratislave

zdroj: bratislava.sk