Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

JAR V OLO PRICHÁDZA

Dátum: 02.03.2020
Autor: Dárius Krajčír
Počet videní: 1166
JAR V OLO PRICHÁDZA

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začína zabezpečovať mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave od 2. 3. 2020 (pondelok) ..

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začína zabezpečovať mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave od 2. 3. 2020 (pondelok).

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva ich odvoz bioodpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe. V prípade pochybností si ho však môžu zistiť aj priamo na stránke www.olo.sk prostredníctvom odkazu – Zistite si Váš odvozný deň BIOODPADU; link: https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/.

Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť vždy deň pred plánovaným odvozom.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je možné bezplatne odovzdávať počas celého roka aj v zbernom dvore našej spoločnosti alebo v niektorých zberných dvoroch mestských častí.

Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: • kvetov • štiepky • pilín • pokosenej trávy • malých kusov konárov do priemeru 5cm • lístia • odpadu z ovocia a zeleniny • buriny. V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: sáčky a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety: kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Zároveň bude držiteľ odpadu povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

Odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne, kde sa spracováva na kompost.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne; od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní.

OLO pokračuje aj v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy.

Bytové domy môžu požiadať tiež o kompostér.

Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Stačí len ak správca nehnuteľnosti podá žiadosť o kompostér na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9. Podmienkou odsúhlasenia je vzťah bytového domu k pozemku so zeleňou. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zdroj: TS OLO