Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zo zasadnutia krízového štábu CO MČ Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 12.03.2020

Dátum: 12.03.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 3820
Zo zasadnutia krízového štábu CO MČ Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 12.03.2020

Bod 3. Návrh, posúdenie a schválenie opatrení v podmienkach MČ Bratislava-Devínska Nová Ves :
- Na základe bodu dva sa nariaďuje uzavretie ulice Na Mýte (mimo majiteľov nehnuteľností) od začiatku po cyklomost Slobody pre zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom pre ľahký a nekontrolovateľný prechod cez hranice. Hraničné priechody budú uzatvorené od 13.03.2020.
- Zrušia sa bohoslužby – omša sa bude vysielať v nedeľu online cez youtube.com a prenosom cez DTV – toto nariadenie stále trvá až do odvolania.
- Všetky prevádzky v priestoroch, ktoré patria, alebo sú v správe MČ BA-DNV ale aj všetkým na území MČ BA-DNV odporúčame počnúc 13.03.2020 zatvoriť pre verejnosť, v prípade, že nemajú zabezpečenú dezinfekciu– toto nariadenie stále trvá až do odvolania.

Zverejnená časť dokumentu :
BOD 2. Oboznámenie členov krízového štábu s aktuálnou situáciou v súvislosti s možným výskytom koronavírusu v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves Z toho vyplývajú obmedzenia stanovené Ústredným krízovým štábom v znení:
● Zavedenie hraničných kontrol a zachovanie len veľkých hraničných priechodov
● Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
● Zastavenie medzinárodnej dopravy okrem zásobovania
● Povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia
● Zatvorenie škôl a škôlok po dobu 14 dní od 16.03.2020
● Zatvorenie kultúrnych a sociálnych zariadení
● Obmedzená prevádzka obchodných centier
● Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime
● Zatvorené budú zábavné podniky, diskotéky, aquaparky a rekreačné strediská vrátane lyžiarskych. Reštaurácie a hotely zostávajú zatiaľ otvorené
Ďalej starosta(predseda KŠ) členov oboznámil s nasledovnými pokynmi pre nadchádzajúce týždne až do odvolania.


Bod 3. Návrh, posúdenie a schválenie opatrení v podmienkach MČ Bratislava-Devínska Nová Ves :
- Na základe bodu dva sa nariaďuje uzavretie ulice Na Mýte (mimo majiteľov nehnuteľností) od začiatku po cyklomost Slobody pre zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom pre ľahký a nekontrolovateľný prechod cez hranice. Hraničné priechody budú uzatvorené od 13.03.2020.
- Zrušia sa bohoslužby – omša sa bude vysielať v nedeľu online cez youtube.com a prenosom cez DTV – toto nariadenie stále trvá až do odvolania.
Všetky prevádzky v priestoroch, ktoré patria, alebo sú v správe MČ BA-DNV, ale aj všetkým na území MČ BA-DNV odporúčame počnúc 13.03.2020 zatvoriť pre verejnosť, v prípade, že nemajú zabezpečenú dezinfekciu – toto nariadenie stále trvá až do odvolania.
- Platí zákaz klubovej činnosti, vstup na otvorené ihriská bude označený nápisom „Len na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo“ a výzvou na branie ohľaduplnosti voči ostatným. Tieto nápisy boli dnes aplikované v dotknutých priestoroch. Je odporúčané nezdržiavať sa vo väčších skupinách či už na spomínaných ihriskách, alebo na uliciach a v parkoch.
- Odporúča sa dodržiavať odstup pri komunikácii a dodržiavanie hygienických zásad, práca zamestnancov bude prebiehať len písomnou, telefonickou, alebo mailovou formou, na MÚ DNV platí zákaz vstupu pre verejnosť– toto nariadenie stále trvá až do odvolania.
- Včerajším nariadením Ústredného krízového štábu SR boli zatvorené všetky welness a plavárne. 
- Obyvateľom sa ďalej neodporúča navštevovať miesta, kde je zvýšený počet ľudí. V prípade vedomého šírenia nákazy bude udelená pokuta v hodnote 1650 € a vyvodená trestnoprávna zodpovednosť– toto nariadenie stále trvá až do odvolania.
- Obyvatelia by mali získavať prístup k informáciám z overených zdrojov akými sú web stránka MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, aplikácia SOM Devínska Nová Ves. V prípade, že sa nedovolajú na krízové linky, majú kontaktovať Dohľadové centrum DNV na nonstop telefonickej linke 02/32 33 33 32.