Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zo zasadnutia krízového štábu CO MČ Bratislava - Devínska Nová Ves dňa 13.3.2020

Dátum: 13.03.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 3320
Zo zasadnutia krízového štábu CO MČ Bratislava - Devínska Nová Ves dňa 13.3.2020

Návrh, posúdenie a schválenie opatrení v podmienkach MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

Návrh, posúdenie a schválenie opatrení v podmienkach MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

- KŠ MČ BA - DNV ruší s okamžitou platnosťou zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva a zasadnutia miestneho zastupiteľstva od 16.03.2020 do odvolania. 

- KŠ MČ BA - DNV nariaďuje s okamžitou platnosťou obmedziť prácu pracovníkov miestneho úradu na neosobné poskytovanie služieb t.z. prostredníctvom telefónu a elektronických médií alebo pošty do odvolania. 

-KŠ MČ BA - DNV nariaďuje uzavretie ulice Na Mýte od začiatku cyklomosta pre zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom pre ľahký a nekontrolovateľný prechod cez hranice. Hraničné priechody budú uzatvorené od 13.03.2020– toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

-Zrušia sa bohoslužby – omša sa bude vysielať v nedeľu online (Facebook, DTV), záznam cez Youtube a cez DTV – toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

-Všetky prevádzky v priestoroch, ktoré patria, alebo sú v správe MČ BA-DNV odporúča KŠ MČ BA - DNV počnúc 13.03.2020 zatvoriť pre verejnosť, v prípade, že nemajú zabezpečenú dezinfekciu– toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

-Platí zákaz klubovej činnosti, vstup na otvorené ihriská bude označený nápisom len na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie a výzvou na branie ohľaduplnosti voči ostatným. Tieto nápisy boli dnes aplikované v dotknutých priestoroch. Je odporúčané nezdržiavať sa vo väčších skupinách či už na spomínaných ihriskách, alebo na uliciach a v parkoch. 

-KŠ MČ BA - DNV odporúča dodržiavať odstup pri komunikácii a dodržiavanie hygienických zásad, práca zamestnancov bude prebiehať len písomnou, telefonickou, alebo mailovou formou, na MÚ DNV platí zákaz vstupu pre verejnosť– toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

- KŠ MČ BA - DNV ďalej neodporúča obyvateľom navštevovať obchodné centrá, plavárne, wellnes a všetky miesta, kde je zvýšený počet ľudí. Neodporúča sa cestovať za nákupmi do Rakúska, je reálna šanca, že takí obyvatelia ostanú v karanténe. V prípade vedomého šírenia nákazy bude udelená pokuta v hodnote 1650 eur a vyvodená trestnoprávna zodpovednosť– toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

- Obyvatelia by mali získavať prístup k informáciám z overených zdrojov akými sú web stránka MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, aplikácia SOM Devínska Nová Ves. V prípade, že sa nedovolajú na krízové linky, majú kontaktovať Dohľadové centrum DNV na telefonickej linke 02/32 33 33 32– toto nariadenie stále trvá až do odvolania. 

-Predseda KŠ nariaďuje zamestnancom DTV sledovať situáciu v médiách a reflektovať na to pri zostavovaní reportáží – stále trvá. 

-Zabezpečenie informovanosti všetkých obyvateľov, podnikateľských subjektov, cirkevných hodnostárov, vedúcich športových klubov, spolkov a organizátorov spoločenských, športových a kultúrnych akcií v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves je v kompetencii predsedu KŠ – stále platí. 

-Zabezpečenie uzatvorených a priľahlých priestorov škôl predškolských a školských zariadení a informovanosť rodičov je v kompetencii riaditeľov ZŠ a MŠ, ktorí budú apelovať na rodičov o možnosti získavať informácie aj cez aplikáciu SOM Devínska Nová Ves – stále platí. 

-KŠ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves žiada Ústredný krízový štáb o obmedzenie prevádzok predajní, ktoré neposkytujú občanom potraviny, lieky a drogériu. KŠ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves tiež odporúča Ústrednému krízovému štábu uzavretie reštaurácií a pohostinstiev.