Personál posádok bol preškolený na odber materiálu infektológom. Stanice záchrannej zdravotnej služby určené pre odber biologického materiálu sú pevne stanovené. Ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR (teda štátne záchranky). Aktuálne nastavená kapacita je plne postačujúca.
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR
Foto: Ministerstvo zdravotníctva SR