Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

COVID-19: Súbor najnovších opatrení vlády a jednotlivých rezortov z 24.3.2020

Dátum: 24.03.2020
Autor: Admin
Počet videní: 1420
COVID-19: Súbor najnovších opatrení vlády a jednotlivých rezortov z 24.3.2020

Súbor najnovších opatrení vlády a jednotlivých rezortov v súvislosti so zabránením šírenia nebezpečného koronavírusu. Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup a od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest merať ľuďom telesná teplota.

Zhruba 40 opatrení, ktoré boli prijaté na pondelkovom ústrednom krízovom štábe, by malo zvýšiť najmä ochranu ľudí nad 65 rokov pred šírením koronavírusu. V utorok pred rokovaním vlády o tom informoval premiér Igor Matovič. Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup a od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest merať ľuďom telesná teplota.
 
POVINNÉ NOSENIE RÚŠOK - PLATÍ PRE VŠETKÝCH OBČANOV
Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou.  Kamkoľvek idete, noste ochranné prostriedky - rúška, respirátory, rukavice.
Seniori sú pri pandémii najzraniteľnejší. V zariadeniach sociálnych služieb ako domovy dôchodcov bude vyhlásený núdzový stav, s cieľom zefektívniť ochranu seniorov. Sprísnia sa ak postupy na dodržiavanie maximalnej hygieny v týchto objektoch. Takisto ÚVZ vydá opatrenia na zákaz návštev v Domovoch dôchodcov.
ÚVZ uzatvorí aj činnosť denných stacionárov. Klienti DDS tam už nebudú môcť chodiť, zamestnanci stacionárov im budú pomáhať v ich domácnostiach. Pôjde napríklad o nákupy pre seniorov, dovoz liekov a podobne. 

Pohyb dôchodcov bude obmedzený. Dôchodcovia budú môcť vychádzať z domov a bytov len v “absolútne nevyhnutných prípadoch”. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 
Devínska Nová Ves má pre potreby seniorov a zdravotne postihnutým zriadené nasledovné linky pomoci seniorom a hendikepovaným osobám:
 • nepretržitú  linku 02/ 32 33 33 32
 • alebo sekretariát starostu 02/ 60 20 14 44
Vláda je pripravená v prípade nutnosti prijať aj zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.
 
FUNGOVANIE ÚRADOV
Prijíma sa aj niekoľko opatrení k posunutiu zákonných termínov niektorých vecí, ktoré by ľudia museli vybavovať na úradoch. Vláda odporúča využívať e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia. Vláda upozorňuje občanov a apelovuje na nich, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady, ale začať využívať možnosti elektronického vybavovania. Klientske a ostatné kontaktné pracoviská MV SR fungujú v týchto dňoch len od 8. do 11. hodiny.
 
Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva. Rovnako je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už  občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
 
Miestny úrad MČ Bratislava-Devínska Nová Ves bude pre verejnosť od 16.3.2020 až do odvolania zatvorený. Prosíme Vás o využívanie e-mailovej, poštovej a telefonickej komunikácie.  K dispozícii je aj mobilná aplikácia „SOM Devínska Nová Ves. V prípade potreby, 24 hodín denne, môžete priamo kontaktovať Dohľadové centrum DNV na tel.: 02/3233 3332.
 
SÚDNICTVO, KONKURZY, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Podľa vyjadrení ministerky justície- Kolíkovej bude štát promptne reagovať na existujúce súdne konania a pracujú aj na predstavení niekoľkých legisltívnych zmien.
 
Prichádzajú aj s návrhmi niekoľkých zákonných opatrení súvisiacich s uplatňovaním majetkových práv, predlžujú sa aj lehoty na odvolania, dovolania a pod.
 
Pripravujú sa aj opatrenia v súvilosti s konkurzami, súdnou radou a najvyšším súdom. Prijímajú aj aj opatrenia súvisiace s verejným obstarávaním.
 
Zároveň sa pozastavuje povinnosť zápisu do registra konečného užívateľa výhod. Takisto bol pozastavený aj výkon dražieb a zálložného práva.
 
Pojednávania na súdoch sú v čase mimoriadnej situácie pozastavené, iba v nevyhnutnom rozsahu, vymedzenom zákonom s tým, že verejnosť bude z pojednávaní vylúčená.
 
ŠKOLSTVO / VZDELÁVANIE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV
Prerušuje sa vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach od 30.3. až do odvolania.
 
Tsklisto sa ruší testovanie žiakov základných škôl - t.j. overovanie vedomostí žiakov 9 ročníkov základných škôl a 4 ročníkov osemročných gymnázií na školský rok 2019/2020.
 
Ruší sa aj externá časť maturity a písomná časť internej maturity (riadny aj náhradný termín na tento školský rok). Interná maturita sa bude konať do 2 týždňov od obnovenia vyučovania v termíne do 30.6.2020.
 
Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15.5. A to bez nutnosti prikladania potvrdení o zdravotnom stave. Prímačky na stredných školách sa uskutočnia najneskôr do 30.06.
 
Zápis do prvého ročníka základných škôl sa uskutoční v čase od 15.- 30.04 avšak bez osobnej prítomnosti detí.
 
Aj podávanie prihlášok do materských škôl je posunuté na 30.04 - 31.05. takisto bez nutnosti prikladať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 
Vysoké školy takisto pripravujú vlastnú smernicu. s opatreniami
 
Ministerstvo školstva pripravuje aj usmernenie k systému online vzdelávania pre študentov a žiakov - ucimenadialku.sk. Na tomto webe nájdu všetci učitelia, ale i rodičia a žiaci materiály k digitálnemu vzdelávaniu, všetky platformy, online hodiny, ale i weby, ktoré budú združené pod jedným portálom. Budú tu aj informácie o termínoch pre rodičov, ktoré sa dotýkajú všetkých žiakov, ale i usmernenia k prijatým opatreniam pre riaditeľov škôl a učiteľov. Cieľom portálu je zjednotiť systém dištančného vzdelávania a vytvoriť priestor, kde bude na jednom zhromaždených viacero vzdelávacích portálov na jednom mieste. Budú tam sprístupnené aj vzdelávacie portály, ktoré ponúkli pomoc počas obdobia mimoriadnej situácie bezplatne.
 
POVINNOSŤ VEREJNOPRÁVNEJ TELEVÍZIE
Od pondelka 30.3. bude na podporu vzdelávania žiakov a študentov základných škôl prebiehať  súbežne aj dištančné vzdelávanie pre žiakov záklaných a stredných škôl v rámci vysielania verejnoprávnej televízie RTVS v rozsahu 100 minút denne v čase od 9:15b - 11:00 h.
 
Verejnoprávny poskytovateľ RTVS bude okrem podpory vzdelávania zabezpečovať aj pravidelné vysielanie omše prostredníctvom televízneho vysielania.
 
KULTÚRNOSPOLOČENSKÝ ŽIVOT, NAKUPOVANIE
 • Verejnosti sa zakazuje vstup do prevádzok verejného stravovania a do stánkov s rýchlym občerstvenmím, odporúča sa predávať iba cez okienko, alebo mimo prevádzky.
 • Obchody či prevádzky so službami sú už od pondelka 16. marca 2020  zatvorené. Výnimku majú predajne potravín, lekárne, drogérie, novinové stánky, banky, pošty a niekoľko ďalších typov prevádzok.  To platí aj pre bary, zábavné podniky, lyžiarske strediská, detské kútiky, obvodné centrá, či kulúprne zariadenia .
 • Od pondelka 23.3. budú všetky prevádzky potravín, drogérií, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci.
 • Ľudia stojaci v akomkoľvek rade majú dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup.
Takisto naďalej pretrváva aj zákaz usporadúvania kultúrnych podujatí, ale i iných spoločneksých podujatí, či zdržovania a sttetávanie sa a zhromažďovania vo väčších skupinách. 
 
Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
 
ZAVEDENIE OTVÁRACÍCH HODÍN PRE SENIOROV
Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h.
 
ZDRAVOTNÍCTVO, NÁVŠTEVY LEKÁRA
 • Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota.
 • Pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré by ohrozovali zdravých ľudí, sa odsunú. V prípade potreby treba kontaktovať svojho lekára telefonicky a riadiť sa jeho radami
 • Zákaz návštev - Zakázané sú návštevy pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach. Ministerstvo školstva vydalo zákaz všetkých výletov a exkurzií mimo územie Slovenska. Zaviedlo sa všeobecné odporúčanie zakázať všetky návštevy v domovoch sociálnych služieb. Zákaz návštev platí aj vo väzniciach a detských domovoch.
 
Núdzový stav, ktorý od 16. marca 2020  vláda vyhlásila pre štátne nemocnice, sa od 19. marca 2020  rozšíruje na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, a to bez ohľadu na vlastníctvo. Rozhodla o tom vláda 18. marca 2020 . Podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa pracovná  povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk
Toto opatrenie má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci nemôžu odmietnuť prísť do práce a nebudú môcť vstúpiť do štrajku. Zároveň vláda požiadala aj súkromné nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie a zdravotnícke kapacity držali pre potreby starostlivosti o pacientov nakazených koronavírusom.
 
Pre všetky nemocničné zariadenia platí povinnosť postarať sa o ľudí, ktorí pociťujú príznaky naznačujúce možné infikovanie
Policajti i vojaci budú prítomní v tých zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy. Štát pred každou nemocnicou, kde sa realizujú odbery, zriadi odberné miesta, kde môže prísť pacient autom. Priamo odtiaľ mu spravia zdravotníci stery. Štát zároveň zakázal vývoz potrebných liekov mimo SR.
 
Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné
 
VYČLENENIE TROCH SAMOSTATNÝCH NEMOCNÍC PRE NAKAZENÝCH
Na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, východe a strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť samostatné pavilóny. 
 
CEZHRANIČNÝ POBYT A KARANTÉNA
Vstup na Slovensko je umožnený len osobám, ktoré majú povolenie na pobyt, musia však podstúpiť 14-dňovú karanténu. Povinná 14-dňová domáca karanténa platí od 13.03. 2020 až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 
Osoby, ktorým štát umožnil kolektívny návrat domov /repatriácie zabezpečuje rezort zahraničných vecí/, sú povinné absolvovať karanténu v niektorom zo štátnych zariadení.
 
Za nedodržanie  karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 eur. Ak máte obavu z ohrozenia svojich blízkych a chcete karanténu absolvovať v štátnom zariadení, volajte linku 112.
 
Niektoré kategórie zamestnancov majú výnimky z povinnej karantény, napríklad pracovníci v medzinárodnej doprave, ošetrovatelia, zdravotníci  či občania SR s trvalým či prechodným pobytom  v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hraníce SR dochádzajúci za prácou na Slovensko.  Presné informácie nájdete v nariadení hlavného hygienika.
 
 
KARANTÉNNE OPATRENIA 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zabezpečuje návraty občanov Slovenska, ktorí sa chcú z cudziny dostať domov na Slovensko. Rozhodla o tom vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 15. marca 2020.  Občania musia v prvom rade dať o sebe vedieť veľvyslanectvu v krajine, v ktorej sa nachádzajú, aby bolo možné zistiť ich počty a rozhodnúť kedy a akou formou ich prepraviť.
Všetci títo naši občania však musia  po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR /Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly/. 
 
Občania, ktorí už sú po návrate z cudziny doma na Slovensku a nechcú absolvovať povinnú karanténu v spoločnej domácnosti so svojimi rodinami či blízkymi, takisto môžu využiť zariadenia MV SR - pre tento účel je potrebné volať linku 112. Pripravuje sa zmena zákona v záujme ochrany verejného zdravia pre potreby využívania lokalizačných služieb mobilných operátorov v čase krízových situácií. Príslušná zmena zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní.
 
LOKALIZÁCIA TELEFÓNOV
Ešte v priebehu dnešného dňa predloží vláda na skrátené legislatívne konanie zákon, aby sa mohli využívať dáta mobilných operátorov o lokalizácii občanov v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu. Pôjde o dočasné obmedzenia slobody v podobe monitoringu pohybu osôb v karanténe a používania ich osobných údajov pre potreby UVZ. V spolupráci s viacerými subjektami a telekomunikačnými operátormi sa vytvorí systém na dočasnú identifikáciu osôb a ich následnú lokalizáciu za účelom zabránenia šírenia nákazy koronavírusom, vrátane tých, ktorí môžu byť nakazení, alebo prišli do kontaktu s nakazenými osobami.

DOPRAVA
 • Naďalej sa pokračuje v hraničných kontrolách na hraničných prechodoch. Všetky hraničné prechody, okrem vybraných je aj naďalej zatvorená
 • Zatvorené sú aj všetky tri medzinárodné letíská v Bratislave, Košiciach a Poprade.
 • Zastavená je medzinárodná autobusová a železničná doprava, okrem zásobovania. 
 • Železničná i autobusová doprava v SR funguje v prázdninovom režime
 • Naďalej platí povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí (všetci občania SR, ktorí sa vracajú zo zahraničia zo všetkých európskych krajín idú do povinnej 14-dňovej karantény. Jej porušenie sa bude trestať a pobyt v karanténe sa bude kontrolovať).
 • Od piatka 13. marca platia obmedzenia v medzinárodnej osobnej doprave,
 • Bezplatné cestovanie vlakmi pre študentov bude zrušené, a to počas uzavretia škôl. Zaviazané k tomuto opatreniu bude ministerstvo dopravy. Študenti podľa Matoviča majú byť v súčasnej situácii doma, nie cestovať bezplatne vlakmi na výlety. 
 • Mestská hromadníá doprava bude aj naďalej fungovať v prázdninovom režime
HRANIČNÉ PRIECHODY
V súvislosti s hrozbou koronavírusu sa už od piatka 28. februára 2020 na medzinárodných letiskách SR vykonáva zdravotná kontrola každého pasažiera. Informovali o tom zástupcovia štátu po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR vo štvrtok 27. februára 2020. Kontroly sa vzťahujú na medzinárodné letiská v Bratislave, Poprade a v Košiciach. Prebieha na nich meranie telesnej teploty pasažierov prichádzajúcich na územie SR. Aktuálne informácie nájdete na FB stránke polície.
 
Na hraničných priechodoch sa distribuujú informačné letáky. Informačná kampaň je už rozšírená aj na ďalšie hraničné prechody pre cestnú dopravu. Týka sa to prechodov: KitsseJarovce, Berg, Rajka, Kúty, Vyšné Nemecké, Makov a Drietoma. Motoristi sú povinní prechádzať úsekom hraničného priechodu zníženou rýchlosťou.
 
Maďarsko-slovenskú hranicu bez povinnosti absolvovať karanténu môžu aktuálne občania, ktorí žijú či pracujú na území Slovenska/Maďarska najviac 30 km od hraníc.
 
Aktuálne informácie o situácii na hraničných priechodoch zverejňuje polícia  FB stránkePresnejšie info o karanténe vydáva úrad verejného zdravotníctva. Ďalšie informácie získate u vášho všeobecného lekára, na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234. Dobrovoľnú karanténu nech zvážia všetci, ktorí majú klinické príznaky. 
 
Zatvorené sú aj všetky tri letiská pre osobnú dopravu, zásobovanie je povolené
Zdroj: TA23, Ministerstvo vnútra SR, vlada.sk, Ministerstvo školkstva SR