Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

SÚBOR
Dátum: 27.03.2020
Autor: Admin
Počet videní: 4166
Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Uzávierka žiadostí: 6. apríla 2020 o 17,00 hodine

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Verejná ponuka
na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Parkovacia zóna Počet parkovacích miest
Ivana Bukovčana 4 - 6 4
Ivana Bukovčana 16 - 18 4
Eisnerova ul. – pred VÚB 6
Eisnerova ul. - LC 3
Jána Smreka 10 - 12 15
Štefana Králika – pri VÚZ 1

Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta: 01. 05. 2020 – 30. 04. 2021

Podmienky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta:

  • výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta nemôže byť nižšia ako 330 eur/rok;
  • nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími ponukami cien podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne;
  • v prípade rovnosti ponúk v tej istej parkovacej zóne budú záujemcovia oslovení za účelom predloženia novej cenovej ponuky;
  • doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v zalepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava do termínu, ktorý je uvedený na zverejnenej verejnej ponuke na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, požadovanú parkovaciu zónu, vlastníka osobného motorového vozidla, typ, farbu, evidenčné číslo osobného motorového vozidla a ponúkanú cenu za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie jedného roka;
  • mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže záujemcov, voči ktorým eviduje pohľadávky po splatnosti;
  • povinnosti užívateľa: udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom mieste počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves za účelom zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového čistenia ulíc;
  • povinnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves: zabezpečiť zvislé a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade s platnou legislatívou.

 

Uzávierka žiadostí: 6. apríla 2020 o 17,00 hodine

Dárius Krajčír, v. r.
starosta mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves

Vzor tlačiva žiadosti „Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta“ je zverejnená na
www.devinskanovaves.sk (tlačivá na stiahnutie).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
verejná ponuka na pridelenie vyhradených par. miest na obdovie 01-05-2020 až 30-04-2021 Veľkosť: 257 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2020