Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

Dátum: 04.05.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1357
Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok bude 16.5.2020

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r .o., realizuje pre občanov MČ BA-DNV – fyzické osoby nepodnikateľov zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok

16. mája 2020 od 8.00 do 10.00 h na ul. Istrijská(na mieste bývalej Požiarnej zbrojnice)

 

Podmienky zberu: na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o., preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a .

Pozn.. Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Ďalej sa budú zberať staré batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h, okrem sviatkov a dní pracovného voľna.