Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok - Harmonogram zberu – jar 2020

Dátum: 04.05.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1388
Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok - Harmonogram zberu – jar 2020

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

 

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
Harmonogram zberu – jar 2020

Dátum

Hodina

Mestská časť

Adresa pristavenia vozidla

16.5.2020

8:00 - 10:00

Záhorská Bystrica

Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici  

16.5.2020

8:00 - 10:00

Devínska Nová Ves

Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou

16.5.2020

8:00 - 10:00

Karlová Ves

Kempelenova ul. na parkovisku

16.5.2020

10:30 - 12:30

Lamač

Segnáre – obratisko MHD

16.5.2020

10:30 - 12:30

Devín

Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici  

16.5.2020

10:30 - 12:30

Dúbravka

Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici  

 

 

 

 

23.5.2020

8:00 - 9:00

Rača

Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)

23.5.2020

9:10 - 10:00

Rača

Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

23.5.2020

8:00 - 10:00

Ružinov

Ružová dolina, pri základnej škole

23.5.2020

8:00 - 10:00

Nové Mesto

areál EKO Podniku na Račianskej ul.

23.5.2020

10:30 - 12:30

Vajnory

Zberné miesto na ul. Pri Mlyne

(v objekte starej zberne druhotných surovín)

23.5.2020

10:30 - 12:30

Staré Mesto

roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

23.5.2020

10:30 - 12:30

Petržalka

Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD  Jednota

 

 

 

 

30.5.2020

8:00 - 10:00

Čunovo

Na hrádzi, zberné miesto

30.5.2020

8:00 - 10:00

Jarovce

kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

30.5.2020

8:00 - 10:00

Vrakuňa

Žitavská 5, objekt Žitava

30.5.2020

10:30 - 12:30

Rusovce

Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO

30.5.2020

10:30 - 12:30

Podunajské Biskupice

Žiacka ul. č. 2, areál MÚ

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti,
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha)
a nasledovných podmienok

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

(chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče

(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

            Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

 

Bratislava, 2020