Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mimoriadna podpora vo forme jednorazového finančného príspevku pre obyvateľov MČ BA – DNV, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu

Dátum: 23.06.2020
Autor: Admin
Počet videní: 2315
Mimoriadna podpora vo forme jednorazového finančného príspevku pre obyvateľov MČ BA – DNV, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu

MČ BA-DNV chce touto formou pomôcť občanom v nepriaznivej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu, ktorí si nie sú schopní pomôcť sami a štátna podpora / dotácie ich situáciu neriešia.

 

Podstata mimoriadnej podpory vo forme jednorazového finančného príspevku:

MČ BA-DNV poskytne finančnú pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu. Žiadosti na poskytnutie finančnej pomoci budú posudzované individuálne referátom sociálnych vecí a Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou  MČ BA-DNV. Pri určení výšky pomoci sa bude vychádzať z individuálnej sociálnej situácie žiadateľa a možností rozpočtu MČ BA-DNV. O poskytnutí finančnej pomoci a jej výške rozhodne starosta MČ BA-DNV na základe návrhu komisie.

Cieľ pomoci:

MČ BA-DNV chce touto formou pomôcť občanom v nepriaznivej situácii z dôvodu pandémie koronavírusu, ktorí si nie sú schopní pomôcť sami a štátna podpora / dotácie ich situáciu neriešia.

Cieľová skupina:

Možnosť získania mimoriadnej podpory vo forme jednorazového finančného príspevku majú občania MČ BA-DNV postihnutí pandémiou koronavírusu.

Termín:

V prípade záujmu o mimoriadnu podporu kontaktujte Dohľadové centrum na t.č.: 02/32333332, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne / 7 dní v týždni. Pracovníci Dohľadového centra Vašu požiadavku zaznamenajú a následne Vás budú kontaktovať pracovníčky referátu sociálnych vecí MÚ BA-DNV.

Výdaje:

Finančný kapitál na poskytnutie mimoriadnej podpory bude zisk z rúškomatu a rozpočet MČ BA-DNV (rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva MČ BA-DNV sa na tento účel presunuli prostriedky rozpočtovým opatrením).

 

 

 

 

 

 

VZN MČ BA – DNV č. 9/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu MČ BA – DNV

Článok V.

Jednorazová dávka pri náhlej mimoriadnej situácii

 

  1. Jednorazovú dávku pri náhlej mimoriadnej situácii možno poskytnúť občanovi mestskej časti, ktorý sa ocitne v stave mimoriadnej náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou mimoriadnou situáciou, a to:
  2. V dôsledku živelnej pohromy, havárie (požiar, povodeň a pod., ak je poškodené bývanie), alebo inej nepredvídanej situácii. 
  3. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ošatenia, potravín a bývania, možno takému občanovi mestskej časti poskytnúť jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do výšky 500,- Eur. 
  4. Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ zostal osamelý a nemá žiadnych príbuzných. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov pri zabezpečení pohrebu môže byť takému občanovi mestskej časti poskytnutý jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do výšky 300,- Eur. 
  5. O poskytnutí jednorazovej dávky pri náhlej mimoriadnej situácií a jej výške rozhoduje starosta mestskej časti na základe návrhu komisie.