Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Monitoring vrecového zberu triedeného odpadu, september 2020

GALÉRIA
Dátum: 23.09.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 2481
Monitoring vrecového zberu triedeného odpadu, september 2020

Výsledok monitorovania vrecového zberu triedeného odpadu

V piatok 18. 9. 2020  v ranných hodinách vykonali zástupcovia Miestneho úradu MČ BA-DNV monitoring vrecového zberu triedeného odpadu v uliciach spadajúcich do zóny A. Fotodokumentáciu nájdete v tomto príspevku

V pondelok 21. 9. 2020 dokumentovala monitoring aj televízia DTV v uliciach spadajúcich do zóny "B".  O zverejnení reportážneho príspevku vás budeme informovať.

Monitoring odhalil nasledujúce nedostatky:

- domácnosti v priemere vyprodukujú 2 vrecia plastových odpadov a 1 vrece papiera za jeden mesiac

- vrecia nie sú dostatočne odolné voči mechanickému poškodeniu

- v niekoľkých prípadoch sme zaznamenali extrémny počet naplnených vriec pred jedným dvorom

- v ojedinelých prípadoch obyvatelia separovali odpad iným, ako odporučeným spôsobom (nedostatočné stláčanie plastových fliaš a obalov)

- v ojedinelých prípadoch sme zaznamenali separovanie odpadu mimo vriec na to určených.

Vyhodnotenie:

Od magistrátu a spoločnosti OLO a.s. (OLO), budeme žiadať zvýšenie frekvencie zberu na dvojtýždňové intervaly a zvýšenie kvality dodávaných vriec. 

Na  obyvateľov, ktorých sa to týka, sa obraciame so žiadosťou o dodržiavanie separovania odpadu predpísaným spôsobom a výhradne do vriec dodaných spoločnosťou OLO a.s.. V prípade, ak viac domácností využíva spoločný dvor, nahláste túto skutočnosť spoločnosti OLO a.s., aby každá domácnosť bola zabezpečená potrebným počtom vriec.

Podporme spoločnosť OLO a.s. v ich snahe riadiť sa heslom, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. A keď už odpad vytvoríme, chráňme hodnotné druhotné suroviny v ňom ukryté správnym  vytrieďovaním. Iba tak majú šancu na recykláciu. Predchádzaním vzniku odpadov a ich správnym triedením chránime životné prostredie pre nás a pre ďalšie generácie.

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.