Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Fungovanie miestneho úradu od 9. 11. 2020

Dátum: 09.11.2020
Autor: Jana Vedejová
Počet videní: 1749
Fungovanie miestneho úradu od 9. 11. 2020

Vstup do priestorov MÚ MČ BA-DNV je naďalej zakázaný z dôvodu ochrany života a zdravia od 9. 11. 5.00 h. do 15. 11. 1.00 h. 

 

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že vstup do priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves je naďalej zakázaný z dôvodu ochrany života a zdravia od 9. novembra 2020 5.00 h. do 15. novembra 2020 1.00 h. Tento zákaz sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28.októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 4. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15.novembra 2020,
 5. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 6. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23.októbra 2020,
 7. dieťa do desiatich rokov veku,
 8. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 9. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 14. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
 15. osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15.novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže. 

Vstupovať do budovy je možné len po jednej osobe.  Za účelom overenia, že sa na danú osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska nová Ves, je určená oprávnená osoba požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 6. 11. 2020.

Osoba je povinná použiť dezinfekciu, ktorá je umiestnená pri vstupných dverách.

Všetkým obyvateľom však dôrazne odporúčame, aby prichádzali na miestny úrad iba v nevyhnutných prípadoch. Zároveň prosíme občanov, aby uprednostnili telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

 

Ďakujeme za porozumenie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.