Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako sedem dní, sa na Slovensku nebude vyžadovať od pondelka 8.  februára, ale až od stredy 10. februára. "Ak bude nejaký región v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 dní," oznámil. Ak niekto cestuje do zamestnania MHD, regionálnym autobusom či vlakom, bude sa musieť testovať každých sedem dní. Platí to pre celé územie SR, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou," uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva v takýchto okresoch zakážu výučbu na školách," povedal minister. V bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Minister poznamenal, že rodičia sa môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
 
Vláda sa na svojom piatkovom rokovaní zhodla na tom, že po novom nebude potrebné potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú aj cesty do prírody aj do iných okresov, avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom.
 
Minister zdravotníctva víta, že COVID automat bude taký, ako ho odporučili epidemiológovia.
 
 
COVID AUTOMAT
Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19)
 

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, tak aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť, rovnako ako počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k jej stabilizácií a postupnému zlepšeniu. Umožňuje predvídateľné nastavovanie opatrení – balansovať ekonomickú aktivitu a verejné zdravie.

Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Nakoľko je však nemocničný systém na Slovensku previazaný a je možné pacientov prevážať medzi zariadeniami je nevyhnutné stanoviť aj celonárodné kritéria, ktoré majú celonárodnými opatreniami za cieľ v kritickej situácií predísť kolapsu zdravotníctva.

Bez_názvu-jjh

Covid automat  navrhnutý pre Slovenskú republiku kombinovaným spôsobom informuje o aktuálnej epidemiologickej situácií a informuje o rizikovosti jednotlivých regiónov ako aj o rizikovosti na celonárodnej úrovni.
 
Epidemiologická situácia sa riadi na regionálnej úrovni pokiaľ sú splnené základné celonárodné kritéria. Aktiváciou národných kritérií sa krajina prepína na vyšší stupeň / resp. sa prepína naspäť na regionálny automat pri poklese kritérií (bez rozdielu v regionálnych charakteristikách).
Kľúčové ukazovatele umožňujúce klasifikáciu epidemiologickej situácie na národnej úrovni:
● priemerný počet nových prípadov za 7 dní,
● počet hospitalizovaných na národnej úrovni,
● efektívne reprodukčné číslo (Rt).
Snímkatab
Snímka1_2
Snímka2_3
Snímka3_2
Snímka4_2