Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na riadne Miestne zastupiteľstvo 10. 2. 2021 o 16.00 h

SÚBOR
Dátum: 08.02.2021
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1309
Pozvánka na riadne Miestne zastupiteľstvo 10. 2. 2021 o 16.00 h

Starosta MČ BA-DNV zvoláva riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. februára 2021 o 16.00h videokonferenčným hovorom cez aplikáciu Zoom.

Návrh programu :  
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír
2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 27.1.2021, alebo trvalo plnených Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Krajčír/ Ing. Koprdová / Ing. Koprdová/
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. ..../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Labašková/
5. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za II. polrok 2020 Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Dargajová/
6. Schválenie odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. a návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 124/6 a 113 v k.ú. DNV od spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o. Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga/
7. Zmena minimálnych sadzieb prenájmov NP a pozemkov o mieru inflácie Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga/
8. Žiadosť o príspevok na vybudovanie a oplotenie kontajnerového stojiska Kalištná 13-19 Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing. Macáková/
9. Návrh dohody o spoločnom školskom obvode s Mestskou časťou Bratislava-Devín Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Síthová/
10. Aktualizácia č. 2 – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2021 Krajčír/ Ing. Koprdová /Langsfeldová/
11. Správa o stave kroniky Krajčír/Ing. Dobrík/ Ing. Dobrík
12. Správa z kontroly financovania originálnych kompetencií za úseku školstva v roku 2019 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač
13. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač/Mgr. Fekiač
14. Návrh na predkladanie písomnej informácie o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva  Ing. Žatko/Ing. Žatko/Ing. Žatko
15. Vystúpenia občanov o 17:00 h.  ----
16. Rôzne  ----
17 Interpelácie Krajčír/ Krajčír / Ing. Koprdová
V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 4.2.2021  
     
  v.r.           
                                                                                       Dárius Krajčír      
  starosta MČ BA-DNV  
     
 

17.00 h. vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu zaslať podnet, prípadne otázku na zasadnute miestneho zastupiteľstva zašlite mail s uvedením základných údajov -Meno Priezvisko a adresa pobytu s textom podnetu na mailovú adresu najneskôr do začiatku tohto bodu: zastupitelstvo@mudnv.sk

 
 
Poslanci MZ obdržia materiály v elektronickej forme najneskôr dňa 5.2.2021 do 15:00 hod., informácie o navrhovaných materiáloch budú v písomnej forme k dispozícii v poslaneckých schránkach na Miestnom úrade MČ BA DNV v rovnakom čase.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 10-02-2021 Veľkosť: 82.1 kB Formát: pdf Dátum: 8.2.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.