Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

Dátum: 15.03.2021
Autor: Jana Vedejová
Počet videní: 1157
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.

Deti sa budú prijímať  na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktoré budú materské školy prijímať od 3. mája do 7. mája 2021.

Miesto a podmienky prijímania upresní riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom, v súlade s pokynmi ministerstva školstva.

S  účinnosťou od 1. septembra 2021 prichádza legislatívna zmena, ktorá spočíva v tom, že absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole bude povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. V súvislosti s novými legislatívnymi zmenami v oblasti školstva sme pre vás pripravili niektoré informácie:

 1. Odkedy bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania povinné?
 • s účinnosťou od školského roka 2021/2022 a to pre všetky deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. augusta 2021.
 1. Aká povinnosť z toho vyplýva pre rodičov?
 • povinnosťou každého rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevuje.
 1. Platí to aj pre deti, ktoré sú už prijaté do materskej školy?
 • deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2021, pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 1. Ak dieťa nedosiahne po dovŕšení šiesteho roka veku školskú spôsobilosť?
 • deti môžu pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 1. Rozhodne o tom riaditeľ materskej školy?
 • áno,
 • riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. (riaditeľ ZŠ už v rámci zápisu detí na povinnú školskú dochádzku od školského roku 2021/202 nemá od 1.1. 2021 kompetenciu rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky),
 1. Ak moje dieťa dosiahne šesť rokov veku a chcem ako rodič, zákonný zástupca požiadať o ,,odklad“ povinnej školskej dochádzky, t.j. podľa nového právneho stavu ,,o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania“,  pôjdem na zápis do 1. ročníka?
 • Ak dieťa k 31.8. 2021 dovŕši šiesty rok veku, na zápis do základnej školy bude musieť ísť.
 • zákonný zástupca dieťaťa bude sám iniciatívne informovať riaditeľa základnej školy o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania, alebo mu riaditeľ ZŠ v rámci zápisu na plnenie PŠD odporučí, aby požiadal riaditeľku príslušnej MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania,
 1. Do materskej školy budú prijímané deti podľa miesta bydliska?
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do materskej školy podľa trvalého pobytu (do spádovej materskej školy)
 1. Čo je spádová materská škola?
 • spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa určia pre jednotlivé časti obce a pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 1. Môže sa moje dieťa vzdelávať formou individuálneho vzdelávania?
 • Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho (predprimárneho) vzdelávania, ktoré bude povoľovať riaditeľ kmeňovej materskej školy dieťaťu, ktorého:-zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej materskej škole (ide o legislatívnu skratku pre materskú školu, do ktorej bude dieťa prijaté na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania –v ostatných ustanoveniach školského zákona sa táto legislatívna skratka nepoužíva), alebo -dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada materskú školu.
 1. Čo znamená ,,nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania?“
 • ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,
 • riaditeľka školy bude povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a  túto skutočnosť, z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto nedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

 

Viac na: https://www.minedu.sk/data/files/10351_otazky-a-odpovede-ppv_aktualizacia.pdf

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.