Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školský COVID automat a fungovanie škôl

SÚBOR
Dátum: 14.04.2021
Autor: Jana Vedejová
Počet videní: 2641
Školský COVID automat a fungovanie škôl

od pondelka 19. 4. 2021

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

A: S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne:

Prezenčne:

 • Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem "čiernych" okresov) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Špeciálne základné školy,
 • Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Stredné školy len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy, odborné učilištia,
 • Stredné zdravotnícke školy – všetky ročníky,
 • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky.
   

Dištančne:

 • ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v "čiernom" okrese,
 • Stredné školy – všetky ročníky okrem končiacich,
 • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne).
   

Individuálne:

 • ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
   

Obnovená prevádzka:

 • Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (pre ostatných žiakov formou výdaju),
 • Školské kluby detí,
 • Špeciálne výchovné zariadenia,
 • Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia,
 • Internáty stredných zdravotníckych škôl – ubytovanie po jednom na izbe.
   

B: S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na tejto webovej stránke.

Reg_charakteristika

TU nájdete aj regionálnu charakteristiku obmedzení na školách.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

A. S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  

1. obnovuje školské vyučovanie v

a) základných školách v končiacich ročníkoch okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa varovania; v ostatných ročníkoch na druhom stupni základných škôl a v končiacich ročníkoch základných škôl zaradených uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

b) jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

2. obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania pre žiakov škôl uvedených v prvom bode.

B. S účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u

1. obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách,

2. obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení.

 

C. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

D. S účinnosťou od 19. apríla 2021 materská škola, základná škola a stredná škola oznámi každý vyučovací deň Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa zúčastnili školského vyučovania v škole v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

E. S účinnosťou od 26. apríla 2021 zrušuje rozhodnutie č. 2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021.

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Bod 2 rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostáva týmto rozhodnutím nedotknutý.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch v školách, ktoré nie sú v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u, a zároveň výlučne na účel konania štátnej jazykovej skúšky sa obnovuje aj školské vyučovanie v jazykových školách, a to vo všetkých okresoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.

Pre ostatné ročníky na druhom stupni základnej školy zostáva naďalej zachované prezenčné vzdelávanie len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako ostáva zachované prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v okresoch zaradených do IV. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl prevádzka školských internátov od 19. apríla 2021 neobnovuje. Pre týchto žiakov sa obnovuje len prevádzka školských jedální.

Od 26. apríla 2021 sa následne obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u.

Školské vyučovanie v školách, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení.

Zdroj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021 Veľkosť: 163.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.