Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku 2021

SÚBOR
Dátum: 06.07.2021
Autor: Admin
Počet videní: 1391
Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku 2021

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktorý je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021.

Národná  banka  Slovenska  v spolupráci so  Štatistickým úradom  SR  uskutočňuje  na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe  domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021(Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkove otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností,  prístupnosť  získania  úveru,  atď.  Výsledky  zisťovania  umožnia  získať  dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čim sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október  2021.

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca  šú SR a pozývacím listom  podpísaným guvernérom  NBS  a predsedom  šú  SR.  Domácnosť  bude  vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre

prípadné overenie. Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú  spracované   anonymne  a využijú  sa   výhradne   pre  štatistické  a vedecké  analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001

  1. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie

Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/679  o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní

osobných  údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov.  Za  ochranu dôverných  aj  osobných údajov  zodpovedá   Štatistický  úrad  SR,  ktorého  zamestnanci  sú  viazaní  mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke šú SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02/69250 410 - Mgr. Roman Schieber.

 

Vážený  pán  starosta  l   vážená  pani  starostka,  obraciam  sa  na  Vás  s  prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému  zrealizovaniu  tohto  projektu,  či  už  formou  šírenia  tejto  informácie  medzi obyvateľmi Vašej obce (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj  -v prípade potreby-  poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
list_HFCS_2021_obec_1 Veľkosť: 95.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.7.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.