Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 10.11.2021

SÚBOR
Dátum: 04.11.2021
Autor: Admin
Počet videní: 380
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 10.11.2021

Zvolávam riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 10. novembra 2021 o 16:00 h. prostredníctvom videokonferencie

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 10.11.2021

 

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 27.10.2021, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021
5. Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
6. Schválenie zámeru odkúpenie pozemkov registra "C"KN parc. č. 3450 a 3451 v k.ú. DNV od SR - Okresný úrad Bratislava
7. Schválenie zámeru odkúpenie pozemku registra "C"KN parc. č. 2339/27 a pozemku registra "E"KN parc. č. 3131/1 v k.ú. DNV od SR – Železnice Slovenskej republiky
8. Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra "C"KN parc. č. 154/2 a predaj pozemku registra "C"KN parc. č. 154/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Tataiová
9. Odpustenie dlhu vo výške 3.984,97 € spoločnosti nasisa,s.r.o.
10. Výpoveď z nájmu nebytového priestoru vo VÚZ a časti pozemku parc. č.2878/491  -  MaxLine Trade s.r.o.
11. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2022
12. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančných príspevkov a dotácií poskytnutých z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
13. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
14. Rôzne
15. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 10-11-2021 Veľkosť: 530.4 kB Formát: pdf Dátum: 4.11.2021