Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie výberového konania - Referent hnuteľného a nehnuteľného majetku

Dátum: 23.11.2021
Počet videní: 2300
Vyhlásenie výberového konania - Referent hnuteľného a nehnuteľného majetku

Termín nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

     
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
 

Vyhlásenie výberového konania

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

 

Pracovná pozícia:  Referent hnuteľného a nehnuteľného majetku

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): 900,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

Termín nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 

 • Zabezpečuje agendu evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti a zverený do správy mestskej časti Hlavným mestom SR BA, (prácu so SW – modul majetok – generovanie účtovných predpisov, vypracováva zaraďovacie/vyraďovacie protokoly, zabezpečuje a zodpovedá za výstupy pre automatické účtovanie zaraďovania/vyraďovania majetku a za výpočet odpisov, podklady pre automatické zaúčtovanie odpisov) i vykonanie inventarizácie majetku
 • Zabezpečuje spoluprácu s ostatnými oddeleniami MÚ vo veci vysporiadania  vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam z pohľadu prípravy stavebnej činnosti i s Magistrátom a príslušnými orgánmi štátnej správy

 

 • Zabezpečuje všetky podklady potrebné k prevodu,  nakladaniu majetku – geometrické plány, znalecké posudky, vytýčenie pozemkov

 

 • Zabezpečuje prípravu materiálov do komisií zriadených pri Miestnom zastupiteľstve za oblasť zverenej agendy a o záveroch komisií informuje Miestne zastupiteľstvo

 

 • Príprava podkladov zverenia investičného majetku na schválenie orgánom mestskej časti pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestskou časťou a následné zabezpečenie podpísania protokolov
 • Zabezpečuje, spracováva v rozsahu svojej agendy podklady potrebné pre nakladanie s majetkom mestskej časti a predkladá ich na zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

 

 • Zabezpečuje styk s Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor (vypracovanie návrhu na vklad, podanie návrhu a ostatné)

 

 • Zabezpečuje styk s Hlavným mestom SR BA (súhlas primátora, podklady k prevodom, odsúhlasenie platieb a ostatné)

 

 • za mestskú časť sa zúčastňuje katastrálnych konaní a rokovaní s magistrátom a orgánmi štátnej správy týkajúcich sa nakladania s majetkom mestskej časti a zvereného majetku

 

 • zabezpečuje agendu fondu rozvoja bývania

 

 • Zabezpečuje nákup hmotného majetku pre účely MČ

 

 • organizuje a materiálne zabezpečuje upratovačky, ktoré upratujú v nebytových priestoroch v správe mestskej časti, spracováva výkazy ich práce,

 

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

 • Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 

 • 3-5 rokov praxe, uprednostňuje sa prax v samospráve v oblasti evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • koncepčné myslenie;
 • zvládanie záťažových situácií;
 • komunikačné schopnosti;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou;
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

 

Informácie o výberovom konaní

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou, emailom alebo osobne do podateľne odosielateľa najneskôr do 6.12.2021 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov  je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

 

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Koprdová, č.t. 0917 817 227, e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.