Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 08.12.2021

SÚBOR
Počet videní: 751
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 08.12.2021

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 08. decembra 2021 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 08.12.2021

 

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 24.11.2021, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2022-2024
5. Schválenie návrhu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na programové obdobie 2021-2027
6. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID-19“
7. Zabezpečenie spolufinancovania časti projektu ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni‘‘
8. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 2020/2021
9. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok 2020/2021
10. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok 2020/2021
11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 2020/2021
12. Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za školský rok rok 2020/2021
13. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/31 o výmere 12 m2  v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 1428/31 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it s.r.o.
14. Schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3 
15. Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
16. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 126,01 m², miestnosti  č. 32  až 44 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
17. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 22,00 m², miestnosť  č. 1.5.01  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
18. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 30 m2  pre vjazd do garáže –– p. Mekešová
19. Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Dovina pasáže pre MŠ M. Marečka 20
20. Žiadosť o príspevok na uzatvárateľné kontajnerové stojisko, bytový dom Bystrická 25 
21. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.9.2021
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2022
23. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
24. Rôzne
25. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 08-12-2021 Veľkosť: 536.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.