Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvé výzvy v programoch pre rok 2022

Dátum: 18.01.2022
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 710
Nadácia mesta Bratislavy otvára prvé výzvy v programoch pre rok 2022

Grantový program KULTÚRA a Štipendijny program UMENIE

Od 17.1. do 14.2.2022 sú pre záujemcov a záujemkyne z oblasti profesionálneho umenia a kultúry otvorené v Nadácii mesta Bratislavy dve výzvy v Grantovom programe KULTÚRA: Tvorba a uvedenie diela a Kultúrne priestory, a výzva v rámci Štipendijného programu UMENIE. Granty sú určené pre subjekty z nezriaďovanej kultúry, mimovládne organizácie a jednotlivcov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samospráv, a pandémia zvýšila ich zraniteľnosť.

Grantový program KULTÚRA podporuje rozvoj kultúry a umenia v Bratislave v ich najrozmanitejších podobách v úzkom prepojení na potreby prostredia: reflexia modernej mestskej spoločnosti 21. storočia, ako aj rozširovanie tradičných žánrov a prístupov, ktoré sa venujú pamäti mesta.

Záujem o nadačné programy sa z roka na rok zvyšuje, čím sa potvrdzuje opodstatnenosť fungovania takto nastaveného mechanizmu a pomáha prostredníctvom dopadov realizovaných projektov zvyšovať kvalitu života obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy.

Grantový program KULTÚRA sa zameriava na rozvoj kultúrneho potenciálu Bratislavy pomocou profesionálnych aktivít nezriaďovaných (občianskych) organizácií, ako sú kultúrne a vzdelávacie podujatia, hudobné a divadelné predstavenia, knižné publikácie, dizajnové výrobky. Tiež podporuje uplatnenie nových foriem umenia, ako aj systematický rozvoja etablovaných bratislavských kultúrnych priestorov s pravidelnou činnosťou. Pri podpore projektov sa kladie dôraz ako reflektujú ciele a/alebo špecifiká výzvy a aký je ich dopad na cieľové skupiny.

Vo výzvach v oblastiach Tvorba a uvedenie dielaKultúrne priestory je alokovaných spolu 230 000 eur.

Druhá výzva sa týka Štipendijného programu UMENIE. O štipendium vo výške 2 500 eur (maximálna suma pre 1 žiadosť) sa môžu uchádzať fyzické osoby - jednotlivci, profesionálni umelci/umelkyne, teoretici/teoretičky, historici/historičky, výskumníci/výskumníčky, ktorí pôsobia v Bratislave a spracujú témy globálnej výzvy a/alebo identity v oblasti vytvorenia diela alebo výskumu či reflexie: fotografické cykly, kresby, intermediálne diela, scenáre k podcastom a filmom, hudobné skladby a pod.

Vo výzve je alokovaných 75 000 eur, program ráta s podporou tridsiatich štipendistov a štipendistiek, ktorých navrhne hodnotiaca komisia.

Nadácia naďalej pokračuje v úsilí rozvíjať Klub štipendistov, ktorého realizáciu obmedzila pandémia. Pokračovať bude po jej odznení v plánovanej forme: vytvárať neformálne vzťahy medzi podporenými žiadateľmi a žiadateľkami a prezentovať ich podnetné diela smerom k širšej i odbornej verejnosti.

S novým rokom Nadácia mesta Bratislavy spúšťa nový web, vďaka ktorému budú informácie o programoch a podporených projektoch prístupnejšie pre verejnosť.

Ďalšie výzvy plánujeme otvoriť už vo februári (1.2.2022). Tieto výzvy umožnia obyvateľom a obyvateľkám získať podporu v Grantovom programe KOMUNITY – Komunitné aktivity, Komunitné priestory a Funkčnejšie verejné priestranstvá.

Harmonogram všetkých výziev na rok 2022 je dostupný tu.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Podrobné informácie o všetkých plánovaných výzvach v roku 2022 sú dostupné na novej samostatnej nadačnej stránke nadaciamesta.bratislava.sk, a naďalej aj na https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a Nadácie mesta Bratislavy.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.