Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Dátum: 13.02.2022
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 1170
Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

12.3. 2022 Istrijská ul. 8:00 - 10:00

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ
S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK


Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok.


Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 • Staré náterové hmoty
 • Odpadové rozpúšťadlá
 • Pesticídy
 • Oleje a tuky

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

 • Batérie a akumulátory
 • Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
  (chladničky, mrazničky a pod.)
 • Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
  (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov.

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám –nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

Zber komunálnych odpadov z domácností
s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy


Termíny jarného harmonogramu (12.3. - 19.3. - 26.3.2022)12.3.2022
08:00 - 10:00
Záhorská Bystrica
Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici


12.3.2022
08:00 - 10:00
Devínska Nová Ves
Istrijská ul., parkovisko pred bývalou poštou


12.3.2022
08:00 - 10:00
Karlová Ves
Kempelenova, parkovisko


12.3.2022
10:30 - 12:30
Lamač
Pod násypom 19, bývalý areál osvetlenia


12.3.2022
10:30 - 12:30
Devín
Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici


12.3.2022
10:30 - 12:30
Dúbravka
Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici


19.3.2022
08:00 - 09:00
Rača
Jurkovičova ul, (cca 20 m od Alstrovej)


19.3.2022
09:10 - 10:00
Rača
Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného


19.3.2022
8:00 - 10:00
Vrakuňa
Žitavská 5, objekt Žitava


19.3.2022
8:00 - 10:00
Nové Mesto
areál EKO Podniku na Račianskej ul.


19.3.2022
10:30 - 12:30
Vajnory
Zberný dvor na ul. Pri Mlyne
(v objekte starej zberne druhotných surovín)


19.3.2022
10:30 - 12:30
Podunajské Biskupice
areál MÚ Žiacka 2


19.3.2022
10:30 - 11:30
Staré Mesto
roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera


19.3.2022
11:40 - 12:30
Staré Mesto
Lovinského ul. parc. 4757/27


26.3.2022
8:00 - 10:00
Čunovo
Na hrádzi, zberné miesto


26.3.2022
8:00 - 10:00
Jarovce
kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC


26.3.2022
8:00 - 10:00
Ružinov
Ružová dolina, parkovisko pred kúpaliskom Delfín


26.3.2022
10:30 - 12:30
Rusovce
Vývojová ul. , zberný dvor – RUSEKO


26.3.2022
10:30 - 12:30
Petržalka
Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD Jednota

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.