Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka

Dátum: 13.03.2022
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 915
Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka

základných škôl pre školský rok 2022/2023

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 15/2015 zo 16. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  a  v súlade so všeobecne záväzným nariadením (VZN) č. 2/2017 z 1.februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2 /2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

 

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční nasledovne :

 

Termín podania elektronickej prihlášky : 15. – 21. apríla 2022

Zápis prezenčne: 22.4. – 23.4.2022

 

Harmonogram prezenčného zápisu zverejnia školy na svojich internetových stránkach.

 

Podľa § 19, § 20 ,§ 60 a §61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31.augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku.

 

Základné školy pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú podľa § 20 ods. 4 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobné údaje.

 

Upozornenie:

Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 a správny delikt podľa § 37a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,50 Eur  a súčasne  podľa § 11 v spojení s § 46 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je postihnuteľné ako priestupok, za ktorý je možné uložiť aj ďalšiu pokutu do výšky 33 Eur.

 

Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola, internetová stránka školy http://www.bukovcana.sk/http://www.zshorovaba.sk/ alebo Spoločný obecný úrad -školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. http://skolskyuraddnv.webnode.sk/.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.