Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 28.06.2023

SÚBOR
Počet videní: 436
4 min. čítania
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo dňa 28.06.2023

dňa 28. júna 2023 so začiatkom o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Zvolávam riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
ktoré sa uskutoční  dňa 28. júna 2023
so začiatkom o 16:00 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 5.6.2023, alebo trvalo plnených
3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
4. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023
5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  na rok 2023 - 2. kolo
6. Schválenie dohody o zriadení spoločného školského obvodu s Mestskou časťou Bratislava-Devín
7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2023 z ........... 2023 o nájme bytov
8. Návrh na zriadenie Rady seniorov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a schválenie Štatútu Rady seniorov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
9. Návrh na zriadenie Mládežníckeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a schválenie Štatútu Mládežníckeho parlamentu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
10. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 18,75 m², miestnosť  č. 205  v objekte Mýtnice na ul. Istrijská 49 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru. 
11. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 26,99 m², miestnosti  č. 1.12.01 – 1.12.04 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 10 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže  k prenájmu nebytového priestoru. .
12. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 40,15 m², miestnosť  č. 106  v objekte VÚZ na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru. 
13. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2878/491 o výmere 93,60 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Anelina s.r.o.
14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.03.2023
15. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2021 (DFS Kobylka DNV)
16. Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2022.
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2023
18. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
19. Rôzne
20. Interpelácie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 28.06.2023 Veľkosť: 260 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.