Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poďakovanie za podporu hasičskej mládeže

GALÉRIA
Dátum: 30.12.2019
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 2024
Poďakovanie za podporu hasičskej mládeže

V dňoch 12.12. až 21.12.2019 sa na našej hasičskej zbrojnici DHZ Devínska Nová Ves uskutočnilo niekoľko po sebe idúcich akcií a to v čase pred ...

Poďakovanie sa za podporu hasičskej mládeže

logo_A_CMYK_300_dpi  logoBA_fullc_centr

V dňoch 12.12. až 21.12.2019 sa na našej hasičskej zbrojnici DHZ Devínska Nová Ves uskutočnilo niekoľko po sebe idúcich akcií a to v čase pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Podujatia sa konali aj vďaka húževnatosti našich členov pôsobiacich v DHZ, DHZO, Kolektíve hasičskej mládeže alebo v občianskom združení DHZ Devínska Nová Ves, o. z.. Najmä však vďaka dotáciám, ktoré získalo naše občianske združenie od Hlavného mesta Bratislava a od Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavné mesto Bratislava vďaka svojmu Grantovému programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity podporilo náš projekt „Hravou formou sa naučím ako bojovať proti požiarom" čiastkou 400€, vďaka čomu sa nám podarilo zakúpiť pre Kolektív hasičskej mládeže nové rozdeľovače. Tie umožnia našim detským členom jednoduchšie narábanie s hasičským náradím. Vďaka zjednodušenej manipulácii si deti hravou formou osvoja narábanie s hasičskou výzbrojou a zároveň sa aj naučia vytváranie protipožiarnych útokov a bojovať proti požiarom.

Z grantového programu Bratislavského samosprávneho kraja - Individuálne dotácie, sme získali na projekt „Prevenciou proti požiarom“ dotáciu vo výške 700€. Využili sme ju na nákup hasičskej výzbroje na tréning a ukážku hasičskej techniky. Ďalej sme nakúpili štyri hadice typu C a dve hadice typu B s kovanými polospojkami pre našich členov pôsobiacich v DHZ a DHZO Bratislava – Devínska Nová Ves. Tento projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja – najlepšieho miesta pre život. Projekt otvoril priestor na vzdelávanie a rozširovanie si vedomostí nie len pre aktívnych členov DHZ a DHZO, ale aj pre širokú laickú verejnosť. Prostredníctvom prezentácií dostala aj verejnosť možnosť oboznámiť sa s prácou DHZ, ako i príležitosť osvojiť si prácu s hasiacimi prostriedkami, vďaka čomu sa darí lepšie pripraviť verejnosť na nežiadúce udalosti.

Získaná technika bola využitá v rámci prezentácie činnosti DHZ, DHZO, občianskeho združenia a činnosti Kolektívu hasičskej mládeže počas podujatí v nasledovných termínoch:

  • 12.12.2019 v rámci návštevy detí so zdravotným postihnutím, ktoré navštívili našu zbrojnicu.
  • 21.12.2019 počas vianočného posedenia zorganizovaného v priestoroch zbrojnice. Pozvaní boli aj členovia Kolektívu hasičskej mládeže, ich rodičia, ďalší rodinní príslušníci a ich kamaráti. Po slávnostnom ceremoniáli a prezentácii činností OZ skladali mladí hasiči slávnostný sľub, ktorým sa zaviazali plniť a ctiť zásady a ciele hasičskej mládeže Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky.

Pavol Goldstein