Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ekonomické oddelenie

Vedúci oddelenia:

Ing. Mária Dojčáková
hlavná účtovníčka, poverená vedením OER
tel.: 02/60201422
e-mail: maria.dojcakova@mudnv.sk
 

Referát pre miestne dane a poplatky

Veronika Mišíková
referentka
tel.: 02/60201410
e-mail: veronika.misikova@mudnv.sk
 

Referát pre pokladňu a fakturácie

Zuzana Zemanová
referentka
tel.: 02/60201439
zuzana.zemanova@mudnv.sk

Referát účtovníctva

Jana Homolová
referentka účtovníctva
tel.: 02/60201423
e-mail: jana.homolova@mudnv.sk
 
Ing. Tomáš Hollý
referent účtovníctva
tel.: 02/60201435
 
Ing. Ingrid Hreščáková
referentka účtovníctva
tel.: 02/60201424